ՍկզբնաէջըՎատիկանի Ձայնասփիւռ
Վատիկանի Ձայնասփիւռ   
Այլ Լեզուներ  
Ֆրանչիսկոս Քահանայապետի 24 Ապրիլի քարոզը` ''Չվախնալ ուրախութենէն''

Հինգշաբթի, 24 ապրիլի առաւօտեան, Ֆրանչիսկոս Սրբազան Քահանայապետը, Տոմուս Սանթա Մարթայի մատրան մէջ մատուցած Սուրբ Պատարագի ընթացքին արտասանած քարոզը կեդրոնացուց օրուայ Աւետարանի ընթերցումին վրայ՝
''Յարուցեալ Յիսուսի երեւումը առաքեալներուն''։
Նորին Սրբութիւնը ըսաւ. ''Առաքեալները փոխանակ հրճուելու Յարուցեալ Յիսուսը տեսնելով, վախի մատնուեցան ու չճանչցան իրենց վարդապետը։
''Յիսուս, փորձեց հասկցնել առաքեալներուն թէ իրենց տեսածը ճշմարտութիւն է'' եւ թէ ինք կ'ուզէ զիրենք առաջնորդել՝ Յարութեան ուրախութեան ըսաւ Ֆրանչիսկոս Պապը ու շարունակեց` ''Առաքելաները չկրցան հաւատալ Յարուցեալ Յիսուսին որովհետեւ անոնք վախցան ուրախութենէն''։
''Ասիկա – ըսաւ Սրբազան Հայրը - Քրիստոնեաներու հիւանդութիւնն է՝ վախնալ ուրախութենէն, Յիսուս յարութիւն առաւ, մեր մօտ կը գտնուի, բայց՝ կը վախնանք Անոր մօտենալէն, նախընտրելով  ...»


Ֆրանչիսկոս Սրբազան Քահանայապետի գործունէութիւնը` ''Գոհաբանական Պատարագ Սուրբ Խօսէ Անքիէթայի սրբադասման առիթով''։

Հինգշաբթի, ապրիլ 24-ի առաւօտեան ժամը 9,30-ին, Ֆրանչիսկոս Սրբազան Քահանայապետը, իր գրասենեակի մէջ ընդունեց Հարաւային Ափրիկէի խումբ մը եպիսկոպոսներ որոնք Հռոմ ժամանած են իրենց հնգամեայ կանոնական այցելութիւնը կատարելու Սուրբ Պետրոսի յաջորդին։
Սրբազան Քահանայապետը ապա ժամը 11-ին ընդունեց Ալպանիյաի վարչապետ` Տիար Էտի Ռամա, անոր կողակիցը եւ իրենց ընկերացող շքախումբը:
Հանդիպումի առթիւ Սուրբ Աթոռի մամլոյ  ...»Յովհաննէս ԻԳ եւ Յովհաննէս Պօղոս Բ Քահանայապետներու մասունքները։

Հինգշաբթի, 24 ապրիլին տուած մամլոյ ասուլիսի ընթացքին, վատիկանի մամլոյ գրասենեակի տնօրէն` Հայր ֆէտերիքօ Լոմպարտին, յայտնեց թէ Երանելի Յովհաննէս ԻԳ եւ Երանելի ՅՊԲ Քահանայապետներու սրբադասման արարողութեան ընթացքին անոնց մասունքերը թափօրով պիտի փոխադրուին ու պիտի զետեղուին Սուրբ Պետրոսի հրապարակի վրայ գտնուղ կեդրոնական խորանին վրայ։
Յովհաննէս ԻԳ Քահանայապետի մասունքը կը կայանայ անոր դիակէն առնուած  ...»Ինչու՞ Յովհաննէս ԻԳ Սուրբ է

Անճելօ Ռոնքալլին համբերատար էր` ընդունակ յաղթահարելու կեանքի բոլոր զրկանքներն ու փորձութիւնները: Դեռ երիտասարդութեան կ’առաջադրէ միշտ սնուցանել հաւատքը եւ երբեք չձգել որ այն ծերանայ` մնալով միշտ մանուկ Աստուծոյ դիմաց, ինչպէս որ Յիսուս կը սորվեցնէ Աւետարանին մէջ:
Վարդապետ մըն էր` ազատ իր ասպարէզին յաւակնութիւններէ եւ ընդունակ սիրալիր համագործակցութեան: Իբրեւ Եպիսկոպոս եւ հետագային` իբրեւ  ...»Ֆրանչիսկոս Քահանայապետի 24 ապրիլի թուիթը` ''Լաւ է ժուժկալ ապրելակերպ մը ունենալ''։

''Մեզի համար լաւ է Ժուժկալ ապրելակերպ մը ունենալ, որ թոյլ կու տայ մեր ունեցածը կիսել կարիքաւորներուն հետ''­ գրեց Ֆրանչիսկոս Քահանայապետը, Հինգշաբթի 24 ապրիլին հրատարակած իր թուիթին մէջ։

  ...»Ֆրանչիսկոս Սրբազան Քահանայապետի չորեքշաբթի օրուայ հրապարակային ունկնդրութիւնը` ''Ինչո՞ւ ողջը մեռելներուն մէջ կը փնտռէք'':

Չորեքշաբթի, 23 ապրիլի առաւօտեան, Ֆրանչիսկոս Սրբազան Քահանաապետը, հրապարակային ունկնդրութիւն շնորհեց Սուրբ Պետրոսի հրապարակի վրայ համախմբուած տասնեակ հազարաւոր ուխտաւորներուն։
Այս առթիւ անոնց արտասանած իր ճառին մէջ, Սրբազան Հայրը խօսքը կեդրոնացուց Սուրբ Զատկուայ` Յիսուսի Հրաշափառ Յարութեան խորհուրդի ուրախութեան վրայ, որ ''իսկական, խոր ուրախութիւն մըն է, հիմնուած այն վստահութեան` թէ Քրիստոս այլեւս  ...»ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ 
Յովհաննէս Պօղոս Բ.ի Հոգեւոր ժառանգութիւնը` «Մի վախենաք, լա՛յն բացէք դռները Քրիստոսի առջեւ»։

Մարդու արժանապատւութեան պաշտպանումը անոր բարոյական գործունէութեան հիմքը կը կազմէր: Պաշտօնի ստանձման հանդիսաւոր արարողութեան բացման ընթացքին արտայայտած «Մի վախենաք, լա՛յն բացէք դռները Քրիստոսի առջեւ» հանդիսաւոր այս յորդորը ընդգծեց իր երկար քահանայապետութեան ծրագիրը` կենդանի մնալով մարդոց սրտերու մէջ նոյնիսկ իր մահէն ետք: Ինչպէս ոսկին` այնպէս ալ ինք թրծուեցաւ Աստուծոյ կողմէ թոյլատրուած  ...»


Անարատ Յղութեան Միաբանութիւնը եւ ապրիլ 24-ը` խոկումներ

1915, Ապրիլ 24...

Ապրիլ 24.... Պարզ երկու այս բառերու մէջ խտացուած է ահեղ պատմութիւնը մեր լեռներուն, ձորերուն, դաշտերուն` Հայու քրտինքով, հայոց արաքսայորդան արիւնով ոռոգուած: Պատմութիւնը Հայուն, պատմութիւնը մեր մտաւորականներու, արուեստագէտներու, բանաստեղծներու, որոնց հանճարի լոյսը ամբողջութեամբ չսփռուած, պատմութիւնը մեր կղերականներու, մեր Քոյրերու, որոնց շրթներէն հանապազ շատրուանի մը առատութեամբ  ...»Անարատ Յղութեան Հայ Քոյրերու Միաբանութեան Նահատակ Քոյրեր

1915, Ապրիլ 24...
Հայ Ժողովուրդի համար սովորական թուական մը չէ՛, ո՛չ ալ իրողութիւն մը պարզ, պատահար... Այդ թուականին ջարդուեցաւ մեծ ժողովուրդ մը, ինչպէս անխղճօրեն չեն ջարդիր ծառերն անգամ անտառի... Ժողովուրդ մը մորթուեցաւ, ինչպէս չի մորթուիր անասուններն անգամ սպանդանոցի եւ այդքան անսրտօրէն:

Դնենք յաւէտ խնկելի անունները Եղեռնի Նահատակ Քոյրերու կենսագրական թուականներով ու ծանօթ մանրամասնութիւններով  ...»ՕՐՈՒԱՅ ՀԱՂՈՐԴԱՇԱՐԸ  

RealAudioMP3 Գիրք Ծննդոցի, մարդուն ստեղծագործութեան էջին մէջ, նոյն նախադասու թեան աւարտին, մարդուն բնութիւնը կը յայտնուի. “…արու եւ էգ ստեղծեց զանոնք” (Գիրք Ծնն.Ա 27), կ՛ըսէ Հին Կտակարանը։ Այո, արու եւ էգ, եւ ոչ իրարանման անձեր, ինչ որ այսօրուան աներեւոյթ ուժերը կը ջանան մտայնութիւնները փոխելով աղաւաղել մարդկային բնութեան օրէնքները ընդունելով միասեռականութիւնը, որպէս բնական երեւոյթ մարդկային բնութեան։
Այս ...»


Տօնական օրերու ընթացքին եւ կամ կրկէսներու մէջ, յատկապէս մանուկները զուարճացնելու եւ անոնց մանկական միտքը ապշեցնելու համար վարպետ լարախաղացներ կը վարձուին:
Երկու սիւներու միջեւ ամրացրուած մետաղեայ ամուր լարին վրայէն հաւասարակշռուած մարմինով ու չափուած քայլերով յառաջացող լարախաղացը, իր այդ հանդիսութիւնը կազմակերպելու համար վստահաբար շա՜տ ջանք ու ճիգ ի գործ դրած կ՛ըլլայ: Այլապէս, ժողովրդային ...»


Հաւատոյ Տարի
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ - ԿՐՕՆԱԿԱՆ 
Էրտողանի Ապրիլ 24-ի նախաշեմին «Հասարակաց Ցաւը» ընդգծող յայտարարութիւնը կ’ամրագրէ ուրացման մօտեցումները։

Չորեքշաբթի 23 ապրիլին աշխարհի տարբեր լրատուական միջոցներ շտապ հաղորդագրութեամբ տարածեցին Թուրքիոյ վարչապետ Էրտողանի յայտարարութիւնը, որ վերնագրուած է ...»


Կարտինալ Փարոլին կը յայտնէ թէ ''Ամէն անգամ որ խաղաղութիւնը վտանգուած է Քահանայապետը պիտի միջամտէ''։

''Քահանայապետը իր հեղինակութեամբ պիտի միջամտէ, ամէն անգամ որ խաղաղութիւնը վտանգուած է''` հաստատեց Վատիկանի Պետքարտուղար` Կարտինալ Փիէթրօ Փարոլինը ...»


Ֆրանչիսկոս Քահանայապետի անուան տօնը ''Սուրբ Գէւորգ''։

Չորեքշաբթի 23 ապրիլին, Լատին Եկեղեցին կը նշէ Սուրբ Գէւորգ նահատակի տօնը որ է նաեւ Ֆրանչիսկոս Քահանայապետի անուակոչութեան տօնը Եորկէ` այսինքն Գէւորգ։
Չ ...»Ռայի Պատրիարքը կոչ ուղղեց բոլոր երեսփոխաններուն ներկայ գտնուելու նախագահական ընտրութեան խորհրդարանական նիստերուն։

Ս. Զատկուան տօնին առիթով` հանրապետութեան նախագահ զօր. Միշել Սլէյման ուղղուեցաւ Պքերքէ, ուր ներկայ գտնուեցաւ մարոնի համայնքի Պշարա Ռայի պատրիարքին ...»


Նախագահ Օպաման եւ Նախագահ Հոլլանտ յարգանք պիտի մատուցեն Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերուն։

Միացեալ Նահանգներու նախագահ Պարաք Օպաման 24 ապրիլին Հայոց ցեղասպանութեան առնչութեամբ ծանրակշիռ յայտարարութեամբ հանդէս պիտի գայ, յայտարարած է ...»


ԱԶԳԱՅԻՆ  

Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեան ուղերձ յղած է Հայոց Ցեղասպանութեան 99-րդ տարելիցին առիթով:
Ուղերձին մէջ նշուած է.
“Սիրելի՛ հայրենակիցներ, այսօր մենք խնկարկում ենք Հայոց մեծ եղեռնի անմեղ զոհերի յիշատակը: Մէկուկէս միլիոն հայորդիներ զոհ դարձան մի այնպիսի ...»


Հայոց ցեղասպանութեան 99-րդ տարելիցը ոգեկոչող ձեռնարկներու շրջագիծէն ներս, Հայ կաթողիկէ երիտասարդական միութիւններուն կողմէ 21 Ապրիլ 2014, երկուշաբթի երեկոյեան ժամը 8:00-ին, Հայ կաթողիկէ պատրիարքարանի շրջաբակին մէջ կազմակերպուած Հսկումի Երեկոյին՝ ...»

ԿԻՐԱԿՆՕՐԵԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԸ 
Սուրբ Զատկէն ետք` կը սկսի Յինանց շրջանը որ 50 օրուայ շրջան մըն է, նուիրուած Քրիստոսի յարութեան։ Երբեք ուրիշ սուրբի տօնակատարութիւն չի կատարուիր, բացի առաջին շաբաթէն` Յովհաննէս Մկրտիչի նուիրուած տօնը։ Այս բոլոր ժամանակը ուտիք է, այսինքն կարելի է ...»
''Urbi et Orbi''  

Կիրակի 20 ապրիլի կէսօրին, մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Հրաշափառ Յարութեան տօնին առթիւ, Սուրբ Պետրոսի հրապարակի տարածքին մատուցած հանդիսաւոր Սուրբ Պատարագի աւարտին, Ֆրանչիսկոս Սրբազան Քահանայապետը, Սուրբ Պետրոսի կեդրոնական պատշգամէն, Հռոմ քաղաքին ու ...»


Քրիստոնէականը` բացատրուած երիտասարդներուն

Մեր Մասին Հաղորդումներու Օրակարգ Գրէ' խմբագրութեան Ռատիովատիկանի Արտադրութիւն Կապեր Ուրիշ Լեզուներ Սուրբ Աթոռը Վատիկան քաղաք Քահանայապետական Ծիսակատարութիւններ
Կայքէջի Բոլոր Պարունակութիւնը Հեղինակային Իրաւունքով Պաշտպանուած է ©. Ծրագրաւորող / Վարկ / Օրինական Պայմաններ / Գովազդ