ՍկզբնաէջըՎատիկանի Ձայնասփիւռ
Վատիկանի Ձայնասփիւռ   
Այլ Լեզուներ  
''Սուրբ Հոգին է որ Քրիստոնեային ինքնութիւնը կը կազմէ` ոչ թէ վկայականը'' ըսաւ Ֆրանչիսկոս Քահանայապետը իր քարոզին մէջ։

''Քրիստոնեային իշխանութիւնը կը բխի Սուրբ Հոգիէն եւ ոչ թէ մարդկային գիտութենէն կամ աստուածաբանութեան վկայականներէն'' ըսաւ Ֆրանչիսկոս Պապը այսօր` երեքշաբթի, 2 սեպտեմբերի առաւօտեան, Տոմուս Սանթա Մարթայի մատրան մէջ մատուցած սուրբ պատարագի ընթացքին արտասանած քարոզին մէջ, հաստատելով թէ Քրիստոնեայ ինքնութիւնը կը կայանայ Քրիստոսի Հոգին ունենալու մէջ եւ ոչ թէ աշխարհի հոգին։
Մեկնաբանելով օրուան գրային ընթերցումը Նորին Սրբութիւնը յայտնեց թէ Յիսուս Աստուծոյ օծեալ Որդին է, որ արաքուած է փրկութիւնը եւ ազատութիւնը բերելու, թէեւ ոմանք անոր ազատութենէն եւ ինքնութենէն գայթակղեցան։
''Եթէ մենք քրիստոնեաներս լաւապէս չըմբռնենք ս. Հոգիին ներշնչումները, չենք կրնար վկայութիւն տալ եւ ինքնութիւն մը ունենալ։ Մենք ունենալու ենք Քրիստոսի Հոգիին մտածողութիւնը` այս է Քրիստոնէական ինքնութիւնը'' ըսաւ Ֆրանչիսկոս Պապը ու  ...»


Ընդունելով ''խաղաղութեան ի սպաս, ոտնագունդի միջկրօնական խաղի'' մարզիկները, Ֆրանչիսկոս Պապը վերահաստատեց ''հանդիպումի մշակոյթին'' կարեւորութիւնը։

Երկուշաբթի, 1 սեպտեմբեր 2014-ի յետմիջօրէի ժամը 4-ին, Ֆրանչիսկոս Սրբազան Քահանայապետը, Պօղոս Զ անուան սրահին մէջ, ընդունելով ''խաղաղութեան ի սպաս, ոտնագունդի միջկրօնական խաղի'' մարզիկներն ու ձեռնարկի կազմակերպչական մարմնի անդամները, վերընդգծեց մարզանքի տիեզերական արժէքները, ինչպէս` հաւատարմութիւնը, բաժնեկցութիւնը, երկխօսութիւնը եւ ուրիշի հանդէպ վստահութիւնը, հաստատելով թէ ասոնք արժէքներ են որ կր  ...»


Քամերունի Եկեղեցին թիւերով։

1 – 6 Սեպտեմբեր 2014, Քամերունի եպիսկոպոսական համահաւք դասի անդամները, հռոմ կը ժամանեն իրենց հնգամեայ կանոնական այցելութիւնները կատարելու Սուրբ Պետրոսի յաջորդին։ Բացի Ֆրանչիսկոս Սրբազան Քահանայապետին հետ ունենալիք իրենց հանդիպումներուն, եպիսկոպոսները առիթ կ՛ունենան հանդիպելու նաեւ Սուրբ Աթոռի զանազան գրասենեակներու պատասխանատուներուն հետ, անոնց փոխանցելու իրենց թեմերու մտահոգութիւնները եւ  ...»


''Մենք փոքրամասնութիւն չենք. Մենք Քրիստոսի Եկեղեցին ենք որ երկու հազար տարիէ ի վեր կ՛ապրի Միջին Արեւելքի մէջ'' ըսաւ Ռայի Պատրիարքը։

Մարոնի համայնքի Պշարա Ռայի պատրիարքը, որ այս օրերուս Հռոմ կը գտնուի, Հռոմի մօտ գտնուող Ֆրասքաթի գիւղաքաղաքին մէջ հանդիպումներ ունեցաւ օտար երկիրներու դեսպաններուն ինչպէս նաեւ Կաթողիկէ երեսփոխաններուն հետ:
Ռատիովատիկանի հետ ունեցած զրոյցի մը ընթացքին, Մարոնիներու Պատրիարքը մատնանշեց Միջին Արեւելքի Պատրիարքներուն միջազգային հասարակութեան ուղղած կոչին` յանձն առնելու իրենց պատասխանատուութիւնը յաչս  ...»Ֆրանչիսկոս Սրբազան Քահանայապետի թուիթը` ''Քրիստոնեայ մը առանց Մարիամին որբ է''։

Երեքշաբթի, 2 սեպտեմբեր 2014-ին հրատարակած իր թուիթին մէջ, Ֆրանչիսկոս Սրբազան Քահանայապետը կը հաստատէ թէ Քրիստոնեայ մը որ Սուրբ Կոյս Մարիամի մայրութիւնը չի ճանչնար որբ կը նկատուի։
Թուիթին մէջ Քահանայապետը կը գրէ` ''Քրիստոնեայ մը որ Սուրբ Կոյս Մարիամը չի նկատէր որպէս մայր, որբ է''։

  ...»ֆրանչիսկոս Քահանայապետի նամակը Պեսլանի բնակիչներու պատանդներու ողբերգութեան 10-րդ տարեդարձին առթիւ։

Ֆրանչիսկոս Քահանայապետը հեռաձայնած է` հայր Փաոլօ տէ Գարլիին, Թրէնթոյի երբեմնի վանահայրը, որ հիւրընկալած էր Օսեցիայի Պեսլան քաղաքի, 10 տարիներ առաջ, 1 – 3 սեպտեմբեր 2004, տեղի ունեցած ողբերգական արարքի վերապրողները։
Հայր Փաոլօ տէ Գարլի Պեսլան պիտի մեկնի սեպտեմբերին սկիզբը յանձնելու Սրբազան Հօր բնակիչներուն ուղղած նամակը եւ ոգեկոչելու այդ սպանդին ողբերգութիւնը, որուն հետեւանքով հարիւրաւոր անհատներ  ...»ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ 
Ազատանի հայ կաթողիկէ համայնքն արդէն ունի իր հոգևոր երգչախումբը։

Գիւղական համայնքների եկեղեցիներում հոգևոր երգչախումբ ունենալը բաւական բարդ է Հայաստանի պայմաններում, հաշուի առնելով եկեղեցական համայնքների ոչ վաղ անցեալում վերաձևաւորուած լինելը, հոգևոր կեանքի վերազարթօնքի կարճ ժամանակահատուածը, հոգևորականների թուի պակասը, հոգևոր երգարուեստում որոշ հմտութիւններ ունեցող անձանց թուի պակասը՝ էլ չխօսելով գիւղական համայնքներում կայացած մասնագետների գրեթէ  ...»


Հարցազրոյց - հանդիպում` Քոյր Մարիամ Յարութիւնեանին հետ։

Անարատ Յղութեան Հայ քոյրերու միաբանութիւնը, որ տարիներէ ի վեր` Հայաստանի մէջ կը մատուցէ իր ծառայութիւնը, յատկապէս զբաղելով աղքատ ու կարօտեալ պատանիներով, ամէն տարի, ամառնային շրջանի ընթացքին, կը կազմակերպէ կարօտեալ պատանիներուն յատկացուած ճամբար մը։ Անարատ Յղութեան Հայ Քոյրերու միաբանութեան անդամ` Քոյր Մարիամ Յարութիւնեան, որ է նաեւ Ռատիովատիկանի հայկական բաժնի գործակից, մեզի փոխանցեց` այս  ...»


ՕՐՈՒԱՅ ՀԱՂՈՐԴԱՇԱՐԸ  

Բայց երբ Մխիթարիչը գայ, զոր պիտի առաքեմ ձեզի Հօրս քովէն,
ճշմարտութեան Հոգին որ կը բխի Հօրմէն, ինք պիտի վկայէ ինծի:
Բայց դուք ալ պիտի վկայէք որովհետեւ սկիզբէն իսկ դուք հետս էք (Յովհ 15, 26-27)
Սուրբ Հոգին կը վկայէ ճշմարտութիւնը որ Յիսուս Քրիստոս յանձնեց իր աշակերտներուն վկայելու ճշմարտութեան առաքելութիւնը: Իրենց խոստացաւ ղրկել Սուրբ Հոգւոյն ճշմարտութիւնը որպէսզի իրենց կարգին սորվեցնեն այն ...»


ՄԵՍՐՈՊ ՀԱՅՈՒՆԻ
Սիրելի՛ ընթերցող, քանի Տիրամօր վերափոխման իննօրէքին մէջ ենք տակաւին, արժան է, որ այսօր մնանք Մարիամի մայրենի գովերգութեան եւ ընկերակցութեան մէջ:
Աստուածահաճոյ արարքներն են այս գովերգութիւնն ու ընկերակցութիւնը, որոնք նաեւ գեղեցկագոյն եւ լաւագոյն կ՛ըլլան, երբ գովերգողներս ու ընկերակցողներս կը ջանանք նմանիլ Տիրամօր, որ Դշխոն է սուրբերուն եւ Աղբիւրը` առաքինութիւններուն:

«Մարիամ` ...»


Հաւատոյ Տարի
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ - ԿՐՕՆԱԿԱՆ 
''Իսլամական պետութեան գալուստը'' կարգախօսով գրութիւններ Լիբանանի եկեղեցիներու պատերու վրայ։

''Հիւսիսային Լիբանաի Թրիփոլի քաղաքին մէջ, ի յայտ եկած են գրութիւններ որոնք կ`իմացնեն իսլամական պետութեան սրընթաց գալուստը'', հաղորդագրած է, մէկ ...»


Կազայի վերաշինութիւնը պիտի պահանջէ քսան տարի։

«Ռաշա Թուտէյ»` վկայակոչելով տագնապներէ ետք վերականգնումները գնահատող միջազգային ընկերութիւն «Շելթըր Քլասթըր»-ը, կը գրէ, որ իսրայէլեան վերջին ...»


Նիճերիա` գերապայծառ Քայկամա կը դատապարտէ Պոքօ Հարամի արարքները որպէս չարի արտայայտութիւն։

Նիճերիոյ Եոս թեմի առաջնորդ` Գերապայծառ Քայկամա առանց վերպահութեան ու հրապարակաւ կը դատապարտէ Պոքօ Հարամի գործադրած բռնութիւնները, այդ արարքները ...»


Իրաքցի 500 ընտանիքներ կարողացած են իրենց տուները վերադառնալ։

Իրաքցի 500 ընտանիքներ կարողացած են իրենց տուները վերադառնալ։
Իրաքցի աւելի քան 500 ընտանիքներ 1200-ի վրայ կարողացած են իրենց գիւղը` Ալքոշ վերադառնալ, ...»''Իսլամական ահաբեկչութիւնը արդէն մէկ ամիսէն պիտի հասնի Եւրոպա'' ըսած է Սէուտական Արաբիոյ Թագաւորը

Սէուտական Արաբիոյ Ապտալլա պըն Ապտել Ազիզ թագաւորը զգուշացուցած է, որ եթէ իսլամականներուն հակազդող անմիջական քայլեր չձեռնարկուին, ապա միջինարեւելեան ...»


ԱԶԳԱՅԻՆ  

“Սիրելի՛ արցախցիներ,
Շնորհաւորում եմ ձեզ Լեռնային Ղարաբաղի անկախութեան տօնի առթիւ: Արցախի ժողովրդի պատմական ընտրութիւնն այլեւս անշրջելի իրականութիւն է: Ողջ հայութեան աջակցութեամբ, եւ առաջին հերթին ձեր անկոտրում կամքի, ձեր գերմարդկային ջանքերի ու ...»


Գիտելիքի օրուան ընդառաջ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինի, Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի հանդիսապետութեամբ, տեղի ունեցած է կրթութեան ոլորտի ներկայացուցիչներու օրհնութեան աւանդական արարողութիւնը:
Նախաձեռնութեան մասնակցած են ՀՀ կրթութեան եւ գիտութեան ...»

ԿԻՐԱԿՆՕՐԵԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԸ 
Կիրակի 31 Օգոստոսին` կը սկսինք սովորական կիրակիներու շարքը, այսինքն ՜՜Յարութեան կիրակիները՝՝. Սուրբ Աւետարանը մեզ տարաւ Տիբերիատ լճին մէջը, ուր առաքեալներու նաւակը, որուն մէջ Յիսուս եւս տեղ գրաւած էր ու կը քնանար, կատաղի փոթորիկի մը կը բռնուի։ ...»
''Urbi et Orbi''  

Կիրակի 20 ապրիլի կէսօրին, մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Հրաշափառ Յարութեան տօնին առթիւ, Սուրբ Պետրոսի հրապարակի տարածքին մատուցած հանդիսաւոր Սուրբ Պատարագի աւարտին, Ֆրանչիսկոս Սրբազան Քահանայապետը, Սուրբ Պետրոսի կեդրոնական պատշգամէն, Հռոմ քաղաքին ու ...»


Քրիստոնէականը` բացատրուած երիտասարդներուն

Մեր Մասին Հաղորդումներու Օրակարգ Գրէ' խմբագրութեան Ռատիովատիկանի Արտադրութիւն Կապեր Ուրիշ Լեզուներ Սուրբ Աթոռը Վատիկան քաղաք Քահանայապետական Ծիսակատարութիւններ
Կայքէջի Բոլոր Պարունակութիւնը Հեղինակային Իրաւունքով Պաշտպանուած է ©. Ծրագրաւորող / Վարկ / Օրինական Պայմաններ / Գովազդ