ՍկզբնաէջըՎատիկանի Ձայնասփիւռ
Վատիկանի Ձայնասփիւռ   
Այլ Լեզուներ  
Ֆրանչիսկոս Սրբազան Քահանայապետի չորեքշաբթի օրուայ հրապարակային ունկնդրութիւնը` ''Եկեղեցին Կաթողիկէ եւ առաքելական''։

Չորեքշաբթի, 17 սեպտեմբերին, Ֆրանչիսկոս Սրբազան Քահանայապետը, Սուրբ Պետրոսի հրապարակի վրայ, հրապարակային ունկնդրութիւն շնորհեց, այնտեղ համախմբուած իտալացի եւ օտարազգի տասնեակ հազարաւոր ուխտաւորներուն։
Շարունակելով Եկեղեցւոյ մասին իր խորհրդածութիւնները Նորին Սրբութիւնը իր ճառը կեդրոնացուց Հաւատոյ դաւանանքին մէջ արտասանուած ''կաթողիկէ եւ առաքելական Եկեղեցի'' խօսքին վրայ։

Սիրելի եղբայրներ ու քոյրեր, ըսաւ Ֆրանչիսկոս Պապը, երբ կը դաւանինք մեր հաւատքը կը հաստատենք թէ Եկեղեցին կաթողիկէ եւ առաքելական է։
Կաթողիկէ կը նշանակէ տիեզերական, որովհետեւ ան տարածուած է ամէնուրէք եւ որովհետեւ ան տիեզերական կերպով կը դաստիարակէ բոլոր մարդոց սահմանուած հաւատքի ճշմարտութիւնները։Ի սկզբանէ իր այս տիեզերական բնոյթին բերումով Եկեղեցին կանչուած է աւետարանութեան։ Եկեղեցին դէպի դուրս բխող իրականութիւն մըն է որ  ...»


''Ծերութիւնը պէտք չէ նկատել որպէս նաւաբեկութիւն` ըսած է Ընտանիքի քահանայապետական խորհուրդի նախագահը։

Ի տես յառաջիկայ 28 սեպտեմբերին Վատիկանի մէջ Ընտանիքի մասին գումարուած սիւնհոդոսի հայող ձեռնարկներու շրջագիծէն ներս կայանալիք` Սրբազան Քահանայապետի տարեցներուն հետ հանդիպումին, Ընտանիքի քահանայապետական խորհուրդի նախագահը` գերապայծառ Վինչենցօ Փալիա` Ռատիովատիկանի հետ ունեցած մէկ ելոյթով յայնտած էր թէ ''ծերութիւնը պէտք չէ նկատել որպէս նաւաբեկութիւն` կեանքի կորուստ, այլ որպէս իւրայատուկ կոչում մը։  ...»


Փղոսկրեայ Ափունքի եպիսկոպոսներուն այցը Սուրբ Պետրոսի յաջորդին։

18-20 սեպտեպմբեր` Փղոսկրեայ Ափունքի Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ եպիսկոպոսները Վատիկան ժամանած են իրենց հնգամեայ կանոնական այցելութիւնները կատարելու Սուրբ Պետրոսի յաջորդին։
Փղոսկրեայ Ափունքի հանրապետութիւնը որ իր անկախութիւնը հռչակած է` 7 օգոստոս 1960-ին, ունի 320,803 քմ քառակուսի տարածք եւ 20 միլիոն 500 հազարէ աւելի բնակչութիւն, որուն 23.5 առ հարիւրը կաթողիկէ են։
Փղոսկրեայ Ափունքի Կաթողիկէ եկեղեցին ունի 15  ...»Վերջ գտաւ Քահանայապետի խորհրդակից ինը Կարտինալներու խորհուրդի վեցերորդ ժողովը։

Չորեքշաբթի, 17 սեպտեմբեր 2014-ին, վերջ գտաւ Քահանայապետի խորհրդակից` ինը Կարտինալներու խորհուրդի վեցերորդ ժողովը, որ սկիզբ առած էր անցեալ երկուշաբթի, 15 սեպտեմբերին եւ որուն նիստերուն իր մասնակցութիւնը բերաւ նաեւ Ֆրանչիսկոս Սրբազան Քահանայապետը։
Այս առթիւ լրագրողներուն հետ ունեցած զրոյցի ընթացքին, Վատիկանի մամլոյ գրասենեակի տնօրէն` Հայր Ֆետերիքօ Լոմպարտին, անոնց փոխանցեց վերոյիշեալ ժողովի մասին  ...»Ֆրանչիսկոս Քահանայապետի հրամանագիրերը հայող սուրբերու դատին։

Չորեքշաբթի, 17 սեպտեմբերին, Ֆրանչիսկոս Քահանայապետը իր գրասենեակին մէջ ընդունեց Սուրբերու դատի ժողովի նախագահ՝ Կարտինալ Անճէլօ Ամաթօն։
Հանդիպումին ընթացքին Ֆրանչիսկոս Պապը Կարտինալ Ամաթոյին արտօնութին տուաւ հրապարակել սուրբերու դատին հայող հետեւեալ երանացումի հրամանագիրերը.
Անարատ Յղութեան միաբանութեան անդամ երանելի Մարիա Քրիսթինայի բարեխօսութեամբ կատարուած հրաշքը։
Աստուծոյ ծառայ Փիօ Ալպէրթոյի  ...»Կարտինալ Փարոլին` ''Քահանայապետը Ալպանիան կ՛այցելէ աշխարհի բոլոր ժողովուրդնրուն ըսելու թէ կարելի է միասնաբար աշխատիլ''։

Անդրադառնալով Ֆրանչիսկոս Սրբազան Քահանայապետին, յառաջիկայ 21 սեպտմեբերին, Ալպանիա կատարելիք առաքելական ճամբորդութեան Վատիկանի Պետքարտուղար` կարտինալ Փարոլին հաստատեց թէ ''դժուար է ըմբռնել Ալպանիայի անկախութիւնը առանց կրօնական զանազան դաւանանքներու համագործակցութեան` ուր քրիստոնեաները, օրթոտոքսներ, սիւննի եւ պէքդաշի իսլամ հասրակութիւնները խաղաղօրէն կ՛ապրին համատեղ''։ Ան ապա աւելցուց թէ մարդոց եւ  ...»


ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ 
Ֆրանչիսկոս Պապը հաւատացեալներէն խնդրեց որ աղօթքով ընկերանան Ալպանիա կատարելիք իր առաքելական ճամբորդութեան ու Միջին Արեւելքի Քրիստոնեաները հրաւիրեց ըլլալ` Փրկութեան, ճշմարտութեան եւ օրհնութեան պատգամի՝ քաջ եւ ուրախ, բեռնակիրները'':

Չորեքշաբթի, 17 սեպտեմբեր 2014-ի առաւօտեան, Սուրբ Պետրոսի հրապարակի վրայ տեղի ունեցած հրապարակային ունկնդրութեան աւարտին Ֆրանչիսկոս Սրբազան Քահանայապետը վերյիշեց յառաջիկայ 21 սեպտեմբերին Ալպանիա կատարելիք առաքելական այցելութիւնը մատնանշելով թէ ''որոշեց այդ երկիրը այցելել ի տես անոր կրած տառապանքներուն անաստուած վարչակարգի ժամանակաընթացքին, եւ այսօր այնտեղ գտնուող կրօնական զանազան բաղադրիչներու  ...»


Արեւելքի Քրիստոնեաներուն նուիրուած ցուցահանդէսի բացում Հռոմի մէջ։

Հինգշաբթի, 18 սեպտեմբեր 2014-ի յետմիջօրէի ժամը 18.30-ին, Հռոմի ''Վիթթորիանօ'' համալիրին մէջ բացումը կը կատարուի ''Արեւելքի առակ ` Քրիստոնէութիւնը նոր հազարամեայի մարտահրաւէրին դիմաց'' խորագիրով Միջին Արեւելքի քրիստոնեաներուն նուիրուած պատկերա-ցուցահանդէսին ի ներկայութեամբ Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ` վսեմաշուք Տիար Սերժ Սարգսիանի եւ Վատիկանի Քահանայապետկան Մշակոյթի խորհուրդի նախագահ`  ...»


ՕՐՈՒԱՅ ՀԱՂՈՐԴԱՇԱՐԸ  

Ընկերաբաններու մշակած զանազան տեսութիւններէն մին է նաեւ «Ոգեպաշտութիւնը» (Animisme)
Այս տեսութիւնը կը կրէ Թէյլըրի անունը: Ըստ անոր բանաձեւած տեսու-թեան, կրօնը կը ծնի ոգիի գոյութեան գիտակցումէն եւ յառաջ կու գայ հետեւեալ երկու հարցումներէն, զորս կատարած է Նախամարդը.
ա) Ողջը ու մեռածը իրարմէ տարբեր իրականութիւններ են: Ուսկի՞ց կը ծագի այս տարբերութիւնը:
բ) Ի՞նչ է երազը: Երազի մէջ մեր տեսածն ու ապրածը ո՞ր ...»


Հասկցողները եւ չհասկցողները
Աշխարհը լեցուն է ՜՜Հասկցողներով եւ չհասկցողներով՝՝... նայած այդ երկու խումբերէն մէկուն ու միւսին կազմաւորման, մտաւոր եւ հոգեւոր պատրաստութեան եղանակին, ունեցած առիթներուն, հնարաւորութիւններուն ու կարելիութիւններուն:
Շատ պարզ է, որ մեր ըսածը լսողներէն ոմանք պիտի հասկնան զայն, իսկ ուրիշներ՝ ո՛չ: Ամէն մարդէ կարելի չէ՛ սպասել նոյնքան պատրաստուածութիւն, գիտակցութիւն, ...»


Հաւատոյ Տարի
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ - ԿՐՕՆԱԿԱՆ 
Սկովտիոյ սնկախութեան շուրջ հանրաքուէ։

Բրիտանական կղզիներու հնագոյն քաղաքներէն մէկը` Սկովտիոյ մայրաքաղաք Էտինպուրկը կը պատրաստուի նոր էջ բանալու իր պատմութեան մէջ: Այսօր քաղաքի, ինչպէս նաեւ ...»


Իպոլայի համաճարակը արդէն խլած է աւելի քան 2400 մարդոց կեանքը

«Ռոյթըրզ» կը հաղորդէ, որ Լիպերիոյ նախագահ Էլըն Ճոնսըն Սրլիֆ Միացեալ Նահանգներու նախագահ Պարաք Օպամայէն խնդրած է աջակցութիւն եւ օգնութիւն տրամադրել ...»


Հրապարակուեցաւ Ֆրանչիսկոս Պապի` Սրի Լանքա կատարելիք այցելութեան յատուկ կայքէջը։

Յառաջիկայ 13էն-15 Յունուար, Ֆրանչիսկոս Սրբազան Քահանայապետի Սրի Լանքա կատարելք այցելութեան առթիւ , հրապարակուեցաւ անգլերէն լեզուով յատուկ կայքէջ մը` ...»


''Քրիստոնէական հաւատքը եւ Եւրոպայի ապագան'' Եւրոպայի համար Կաթողիկէ ընկերային օրերը Մատրիտի մէջ։

Եւրոպայի համար Կաթողիկէ ընկերային օրերու նախաձեռնութեան երկրորդ փուլը` որուն բնաբանն է՝ ''Քրիստոնէական հաւատքը եւ Եւրոպայի ապագան'' տեղի կ՝ունենայ ...»


Ապտել Լաթիֆ Տըրիան` պաշտօնապէս Լիբանանի Միւֆթի

Երեքշաբթի, 16 սեպտեմբերին, Լիբանանի Վարչապետ Թամմամ Սալամ, հանրապետութեան միւֆթի հռչակեց շէյխ Ապտել Լաթիֆ Տըրիանը, որ ապա պաշտօնական ձեռնարկի մը ...»


ԱԶԳԱՅԻՆ  

ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսեան հինգշաբթի, 18 սեպտեմբերին, պաշտօնական այցով կը ժամանէ Հռոմ՝ Վատիկան:
Սերժ Սարգսեան Վատիկանի մէջ, 19 սեպտեմբերին, առանձնազրոյց կ՛ ունենայ Ֆրանչիսկոս Սրբազան Քահանայապետին հետ, ու կը հանդիպի Սուրբ Աթոռի պետական քարտուղար ...»


Հայաստանի պատմութեան թանգարանը Սեպտեմբեր 15-էն սկսեալ կը մասնակցի Նիւ Եորքի “Մեթրոփոլիդէն” թանգարանին մէջ բացուած “Ասորեստանէն մինչեւ Իպերիա. մայրցամաքներու քառուղիներով դասական դարաշրջանի արշալոյսին” միջազգային ցուցահանդէսին: Այս մասին կը հաղորդէ ...»

ԿԻՐԱԿՆՕՐԵԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԸ 
Կիրակի 14 Սեպտեմբեր` հայ եկեղեցւոյ կարեւորագոյն տօներէն մին է, Խաչվերաց` կամ վերացումն Սրբոյ Խաչի. Այս տօնը կը յիշատակէ 635 թուականին` Քրիստոսի խաչափայտին յաղթական վերադարձը` Պարսկաստանէն դէպի Բիւզանդիոն. Բոլոր այն երկիրները ուրկէ անցաւ Սուրբ Խաչը, ...»
Կիրակի 7 Սեպտեմբերին` կը սկսինք վերափոխման երրորդ շաբաթը. Կիրակի օրուայ աւետարանը մեզ կը տանի Գալիլիա, ուր Քրիստոս առաջին անգամուան համար կը բազմացնէ հացերն ու ձուկերը – 5 հաց եւ երկու ձուկ – եւ զանոնք կը բաժնէ 5000-էն աւելի անձերու։ Զգայացունց հրաշք ...»
''Urbi et Orbi''  

Կիրակի 20 ապրիլի կէսօրին, մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Հրաշափառ Յարութեան տօնին առթիւ, Սուրբ Պետրոսի հրապարակի տարածքին մատուցած հանդիսաւոր Սուրբ Պատարագի աւարտին, Ֆրանչիսկոս Սրբազան Քահանայապետը, Սուրբ Պետրոսի կեդրոնական պատշգամէն, Հռոմ քաղաքին ու ...»


Քրիստոնէականը` բացատրուած երիտասարդներուն

Մեր Մասին Հաղորդումներու Օրակարգ Գրէ' խմբագրութեան Ռատիովատիկանի Արտադրութիւն Կապեր Ուրիշ Լեզուներ Սուրբ Աթոռը Վատիկան քաղաք Քահանայապետական Ծիսակատարութիւններ
Կայքէջի Բոլոր Պարունակութիւնը Հեղինակային Իրաւունքով Պաշտպանուած է ©. Ծրագրաւորող / Վարկ / Օրինական Պայմաններ / Գովազդ