ՍկզբնաէջըՎատիկանի Ձայնասփիւռ
Վատիկանի Ձայնասփիւռ   
Այլ Լեզուներ  
Ֆրանչիսկոս Սրբազան Քահանայապետի ''Ուրախ լեր'' Մարեմեան աղօթքը

Երկուշաբթի, 21 ապրիլ 2014։ Քրիստոս Յարեաւ Ի մեռելոց։
Հռոմի եկեղեցին այսօր կը նշէ Հրեշտակի երկուշաբթին, որով սկիզբ կ՛առնէ յինանց շրջանը եւ որուն ընթացքին կը նշուի Յիսուսի գերեզմանը այցելող կիներու՝ Հրեշտակին հետ հանդիպումը, երբ Ան վախ ու թողի մէջ գտնուող կիներուն կը հաղորդէ « Ինչո՞ւ ողջը մեռելներուն մէջ կը փնտռէք: Հոս չէ՛ Ան Յարութի՛ւն առաւ:»
Այս առթիւ, Ֆրանչիսկոս Սրբազան Քահանայապետը, իր գրասենեակի պատուհանէն արտասանեց Ուրախ Լեր Թագուհի Մարեմեան աղօթքը Սուրբ Պետրոսի հրապարակը համախմբուած հազարաւոր հաւատացեալներուն, որուն ընթացքին կատարած խորհրդածութեան սկիզբը՝ ըսաւ.
Սիրեցեալ եղբայրներ ու Քոյրեր, շնորհաւոր Սուրբ Զատիկ,“Cristòs anèsti! – Alethòs anèsti!”, Քրիստոս Յարեաւ, իրապէս Յարեաւ։
Սրբազան Պապը ապա հաստատեց, թէ աւետարանիչներու Յարութեան պատումէն, ի յայտ եկող տիրապետող զգացումը,  ...»


''Քրիստոս Յարեաւ, Եկէք եւ տեսէք''` Ֆրանչիսկոս Քահանայապետի Սուրբ Զակտուայ պատգամը։

Կիրակի 20 ապրիլի կէսօրին, մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Հրաշափառ Յարութեան տօնին առթիւ, Սուրբ Պետրոսի հրապարակի տարածքին մատուցած հանդիսաւոր Սուրբ Պատարագի աւարտին, Ֆրանչիսկոս Սրբազան Քահանայապետը, Սուրբ Պետրոսի կեդրոնական պատշգամէն, Հռոմ քաղաքին ու աշխարհին ուղղեց իր '' Urbi et Orbi'' պատգամը։
''Քրիստոս Յարեաւ, Եկէք եւ տեսէք''
Սիրեցեալ եղբայրներ ու քոյրեր, Շնորհաւոր Սուրբ Զատիկ։
Համայն Եկեղեցւոյ մէջ  ...»Ֆրանչիսկոս Քահանայապետի 21 ապրիլի թուիթը

Երկուշաբթի, 21 ապրիլին, Նորին Սրբութիւնը, թուիթերեան կայքին վրայ
հրատարակեց հետեւեալ թուիթը

Իւրաքանչիւր հանդիպում Յիսուսին հետ, մեզ ուրախութեամբ կը լիացնէ,
այդ խորին ուրախութիւնը, որ միայն Աստուած կրնայ մեզի շնորհել։

  ...»Քրիստոս Յարեաւ ի մեռելոց։

« Ի ն չ ո ՞ ւ ո ղ ջ ը մեռելներուն մէջ կը փնտռէք: Հոս չէ՛ ան. յարութի՛ւն առաւ:» Ղուկաս 24.5-6

Կիրակի, 20 ապրիլ, մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի հրաշափառ Յարութեան տօնն է, Ֆրանչիսկոս Սրբազան Քահանայապետը, առաւօտեան ժամը 10,15-ին, Սուրբ Պետրոս հրապարակի վրայ, գլխաւորեց Սուրբ Պատարագի հանդիսաւոր զոհը, որուն աւարտին Սուրբ Պետրոս տաճարի կեդրոնական պատշգամէն, արտասանեց Զատկական պատգամը եւ Հռոմ քաղաքի ու  ...»''Յարուցեալ Քրիստոսը վկայենք խոնարհ ուրախութեամբ եւ հեզութեամբ'' ըսաւ Քահանայապետը, Սուրբ Զատկուայ ճրագալոյցի պատարագի ընթացքին։

Շաբաթ, 19 ապրիլին, երեկոյեան ժամը 8,30 ին, Ս. Պետրոս տաճարին մէջ, Ֆրանչիսկոս Պապը նախագահեց Քրիստոսի Յարութեան ճրագալոյցի սուրբ արարողութիւնը որուն ընթացքին 10 անհատներու մատակարարեց սուրբ մկրտութեան խորհուրդը։ Արարողութիւնը սկիզբ առաւ կրակավառութեամբ եւ ապա լուսաւորուած մոմերով թափօր մը կազմուեցաւ դէպի Ս. Պետրոսի աւագ խորան, ուր Նորին Սրբութիւնը, ըստ աւանդութեան, մատակարարեց մկրտութեան խորհուրդը  ...»


ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ 
Հիւսիսային Ամերիկայի Տիրամայր Նարեկի Հայ կաթողիկէ թեմին առաջնորդ` Արհ. Միքայէլ Եպս. Մուրատեանի Սուրբ Զատկուայ Պատգամը

Գերյարգելի եւ Գերապատիւ Վարդապետներ,
Առաքինազարդ Քոյրեր,
Սիրելի հաւատացեալներ,

Մի քանի օրէն պիտի վերապրինք մեր Քրիստոնէական հաւատքին անսասան հիմնաքար հանդիսացող մեծագոյն ճշմարտութեան տօնական օրերը, մեր Աստուծոյն եւ Փրկչին՝ Յիսուս Քրիստոսի հրաշափառ Յարութեան տօնը որ լոյսն ու յոյսն է իւրաքանչիւր հաւատացեալի։
Աւագ Հինգշաբթի, խաւարման Գիշերի ժամերգութիւններուն աւարտին, ըստ մեր հայկական ծիսական  ...»Վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեանի Սուրբ Զատկուայ պատգամը` <<Բայց>> ։

«Բայց ճշմարիտ է թէ
Քրիստոս մեռելներէն յարութիւն առած է,
ննջեցեալներուն առաջին պտուղը»:
Ա. Կորնթ. 15.20
Քսան դար շարունակ պնդելէ ետք, այսօր քրիստոնեայ եկեղեցին դարձեալ կը շեշտէ եւ կը տօնէ իր անխախտ հաւատքը, թէ Քրիստոս յարութիւն առած է: Մարդկային գիտութեան հակասող այս ճշմարտութիւնը այսօր եւս` յոյսի եւ համբերութեան, սիրոյ եւ տեսիլքի նոր աւիւնով կը լեցնէ մեզ: Այդ նորոգուող եւ նորոգող աւիւնով զօրանալու,  ...»''Քրիստոս Խաչո՛վ կերտեց Յարութիւնը''. Արամ Ա. Կաթողիկոսի Ս. Զատկուան Պատգամը

Հայ եկեղեցւոյ շարականը հետեւեալ ամփոփ, սակայն խորիմաստ բառերով կը բնութագրէ Քրիստոսի յարութիւնը` «մահուամբ մահուան յաղթեց»:
Մահկանացու մարդուն համար մահով մահուան յաղթելը բանականութեան ու երեւակայութեան սահմանները անդրանցնող երեւոյթ մըն է: Հո՛ս կը կայանայ խորհուրդը Աստուծոյ Որդւոյն յարութեան ու պատգամը` համայն մարդկութեան:
Ինչո՞ւ Աստուծոյ Որդին մարդկային պատմութեան մէկ հանգրուանին երկիր իջաւ եւ  ...»ՕՐՈՒԱՅ ՀԱՂՈՐԴԱՇԱՐԸ  

RealAudioMP3 Յիսուսի Խաչելութեան լոյսին տակ կարելի է տեսնել ընտանիքին փոխյարաբերութեան յատուկ կոչումը: Ընտանիքը պարզապէս ուրախութեան, երջանկութեան եւ տօնակատարութիւններուն վայրը չէ միայն: Ան նաեւ փորձութեան, յոգնութեան եւ խաչի վայրն է: Ստանձնելով առօրեային յոգնութիւնն ու զոհաբերութիւնները, փոքր ու մեծ հարցերուն արժէքը տալով, ընտանիքի անդամները կ՛ընկալեն փոխյարաբերութեան գեղեցկութիւնը: Այս գեղեցկութենէ ...»


RealAudioMP3 Ընտանիքի Յատուկ Կոչումը

Ինչպէս նախաբանին մէջ յիշեցինք թէ “ընտանիք” բառը եւ անոր Էութիւնը հասկնալու համար, հարկ էր անպայման դիմել Ս. Գրքին։ Արդ, առաջին կէտով նշենք թէ Ս. Գիրքը՝ Հին Կտակարանին մէջ կ՛ըսէ. “Աստուած ըսաւ մարդը ստեղծենք Մեր կերպարով ու նմանութեամբ (Գիրք Ծնն.Ա 26-27)։ Աստուծոյ այս արտայայտութիւնը, բնականաբար աստուածային անհուն սիրոյ արտայայտութիւն մըն էր, ուզել մարդը ստեղծել եւ ...»


Հաւատոյ Տարի
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ - ԿՐՕՆԱԿԱՆ 
Միջին Արեւելքի խաղաղութիւնը, Ուքրանիոյ տագնապը եւ Սուրիոյ ու Ափրիկէի պատերազմը եղան Վերապատուելի Օլավ Թվէյթի Զատկուայ պատգամի գլխաւոր նիւթերը։

Սուրբ Զատկուայ առթիւ յղած իր պատգամին մէջ Եկեղեցիներու համամիութեան խորհուրդի քարտուղար` Վերապատուելի Օլավ Թվէյթ կը հրաւիրէ բոլոր քրիստոնեաները ...»


Կ.Պոլսոյ Պատրիարքին Զատկական պատգամը։

''Քրիստոս Յարեաւ ի մեռելց, ''Եկէք'' եղբայրներ ու քոյրեր Տիրոջ մէջ, առէք լոյսը անհատնում լոյսէն, ֆանարէն` օրթոտոքսութեան կեդորնէն եւ միասնաբար ...»


''Յիսուսի դիմագիծը, դիմագիծ մարդու''։2014-ի ճանապարհ խաչի խորհրդածութիւնները` պատկերացումը ներկայ աշխարհի վէրքերուն ։

Աւագ ուրբաթ` ապրիլ 14ի երեկոյեան ժամը 9,15-ին, ֆրանչիսկոս Քահանայապետը կը գլխաւորէ' Ճանապարհ խաչիի բարեպաշտական յուզիչ արարողութիւնը Հռոմի ...»


Երուսաղեմի քրիստոնեայ համայնքապետերու խաղաղութեան ու յոյսի պատգամը աշխարհի քրիստոնեաներուն։

Ս. Երկրի քրիստոնեայ 13 համայնքապետերը խաղաղութեան ու յոյսի պատգամ մը ուղղած են աշխարհի քրիստոնեաներուն մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի փառաւոր յարութեան ...»


Գաղտէացիներու Պատրիարքի կոչը վերջ դնելու Իրաքցի ժողովուրդին տառապանքին։

Քրիստոսի Ս. Յարութեան տօնին առթիւ, Իրաքի գաղտէացիներու Պատրիարք` գերերջանիկ Սաքօ, մաղթանք յայտանած է որ Քրիստոսի Յարութեան տօնախմբութիւնը նոր կեանք ...»


ԱԶԳԱՅԻՆ  

Գերապատիւ Հայր Միքայէլ Վարդապետ Պասալէ
Ժողովրդապետ Ֆիլատելֆիոյ Սուրբ Մարկոս Ժողովրդապետութեան
Գերապատիւ Հայր Միքայէլ,
Ուրախութեամբ տեղեկացանք Հիւսիսային Ամերիկայի Թեմին՝ Ֆիլատելֆիոյ Սուրբ Մարկոս Ժողովրդապետութեան հիմնարկութեան 90 ամեակին լուրին։ Վստահ ...»


ԵՐԵՒԱՆ.– Հայաստանի սփիւռքի նախարարի պաշտօնակատար Հրանոյշ Յակոբեանի ղեկավարութեամբ տեղի ունեցաւ Հայաստանի վարչապետին որոշմամբ ստեղծուած՝ սփիւռքի նախարարութեան 2014 թուականի «Իմ Հայաստան» համահայկական փառատօնի, սփիւռքի երիտասարդներու ...»


«Արմէնփրես» կը հաղորդէ, որ երէկ Եւրոպական Միութեան խորհրդարանը ընդունեց «Սուրիոյ իրավիճակը որոշ խոցելի համայնքներու մէջ» բանաձեւը, որուն մէջ կը դատապարտէ Քեսապի վրայ կատարուած յարձակումները եւ հայ բնակչութեան պարտադիր տեղահանութիւնը:
Բանաձեւին մէջ ...»

ԿԻՐԱԿՆՕՐԵԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԸ 
Սուրբ Զատկէն ետք` կը սկսի Յինանց շրջանը որ 50 օրուայ շրջան մըն է, նուիրուած Քրիստոսի յարութեան։ Երբեք ուրիշ սուրբի տօնակատարութիւն չի կատարուիր, բացի առաջին շաբաթէն` Յովհաննէս Մկրտիչի նուիրուած տօնը։ Այս բոլոր ժամանակը ուտիք է, այսինքն կարելի է ...»
''Urbi et Orbi''  

Չորեքշաբթի, 25 դեկտեմբերին, մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի ս. Ծննդեան տօնին օրը, Սուրբ Պետրոսի կեդրոնական պատշգամէն, Ֆրանչիսկոս Պապը, Հռոմ քաղաքին ու համայն աշխարհին ուղղեց Սուրբ Ծննդեան աւանդական պատգամը եւ “Urbi et Orbi” առաքելական օրհնութիւնը։`

''Փառք ...»


Քրիստոնէականը` բացատրուած երիտասարդներուն

Մեր Մասին Հաղորդումներու Օրակարգ Գրէ' խմբագրութեան Ռատիովատիկանի Արտադրութիւն Կապեր Ուրիշ Լեզուներ Սուրբ Աթոռը Վատիկան քաղաք Քահանայապետական Ծիսակատարութիւններ
Կայքէջի Բոլոր Պարունակութիւնը Հեղինակային Իրաւունքով Պաշտպանուած է ©. Ծրագրաւորող / Վարկ / Օրինական Պայմաններ / Գովազդ