Ընկերային ցանցեր:

RSS:

Ռատիօ Վատիկան

Քահանայապետի եւ Եկեղեցւոյ ձայնը աշխարհի հետ երկխօսութեան մէջ

Լեզու:

Վանականութիւն

Սուրբ Յովհաննէս Մկրտիչ անուան եկեղեցին

Սուրբ Յովհաննէս Մկրտիչ անուան եկեղեցին

Վանականութիւն «Խ»

21/07/2017 14:23

Կրօնաւորական կեանքը ապրուած առաքինութիւն է եւ հոգիի փրկութեան ճանապարհ մը։ Կրօնաւորները, իրենց առաքինի վարքով՝ լոյս եւ բարի օրինակ են աշխարհի համար։

 

Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ

Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ

Վանականութիւն «ԽԱ»

14/07/2017 12:18

Ապաշխարութիւնը կարեւոր մաս մըն է հոգեւոր կեանքի մէջ։ Իւրաքանչիւր քրիստոնեայ կարիքն ունի ապաշխարութեան իսկ կրօնաւորական կամ վանական կեանքի մէջ ապաշխարութիւնը յատուկ տեղ կը գրաւէ

 

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի

Վանականութիւն «Խ»

08/07/2017 11:20

Կրօնաւորական կեանքը ապրուած առաքինութիւն է եւ հոգիի փրկութեան ճանապարհ մը։ Կրօնաւորները, իրենց առաքինի վարքով՝ լոյս եւ բարի օրինակ են աշխարհի համար։ 

 

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի

Վանականութիւն (ԼԹ)

30/06/2017 11:58

Հայաստանի տարածքին դարերու ընթացքին հիմնուած են հազարաւոր վանքեր։ Վանականութիւնը անբաժան մաս կը կազմէ հայ ժողովուրդի պատմութեան։ Սակայն որոշ անձերու համար, որոնց կարգին նաեւ հոգեւորականներ, յուսահատական են վանականութեան ապագայի հեռանկարները

 

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի

Վանականութիւն (ԼԸ)

16/06/2017 13:39

Հայ եկեղեցին իր կազմակերպումի արդէն առաջին շրջանին սկսած է բարեսիրական կամ մարդասիրական գործունէութիւն ծաւալել։ Յիշենք Ներսէս Պարթեւի կատարած բարենորոգումները

 

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի

Վանականութիւն (ԼԷ)

09/06/2017 12:43

Վերջին անգամ մըն ալ յիշենք 13րդ դարու պատմիչ Ստեփանոս Օրբելեանի տուած տեղեկութիւնները Վայոց Ձորի վանքերու հիմնարկութեան մասին։

 

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի

Վանականութիւն (ԼԶ)

02/06/2017 16:56

 «Սմբատ թագաւորի որդի, հայոց Աբլ Աբաս Թագաւորի իշխանութեան ժամանակներուն եւ Սիւնեաց Սմբատ իշխանի եւ անոր եղբայրներու եւ որդիներու տիրապետութեան շրջանին, հայոց երեք հարիւրեօթանասունութ թուականին, Սիւնեաց երանելի եպիսկոպոսը Եղեգեաց ձորի մէջ կը հանդիպի տեղ մը՝ Ոստին գիւղէն վեր։ 

 

Ւրանի մէջ հայկական եկեղեցի

Ւրանի մէջ հայկական եկեղեցի

Վանականութիւն (ԼԵ)

26/05/2017 13:51

Եկեղեցւոյ պատմութեան մէջ, վանական հաստատութիւնները ստէպ վայելած են աշխարհական իշխանաւորներու հովանաւորութիւնը։ Յատկապէս միջին դարուն վանքերը ստացած են կալուածներ՝ արօտավայրեր, անտառներ, գիւղեր, ամրոցներ կամ բերդեր։