Ընկերային ցանցեր:

RSS:

Ռատիօ Վատիկան

Քահանայապետի եւ Եկեղեցւոյ ձայնը աշխարհի հետ երկխօսութեան մէջ

Լեզու:

Վանականութիւն

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի

Հայկական վանականութիւնը Հայոց պատմութեան հոլովոյթին

10/11/2017 09:52

Նախորդ հաղորդումներուն մէջ տեսանք, թէ որքան կարեւոր է աղօթքը վանական կեանքին մէջ։ Նկատի առնելով, որ Սուրբ Պատարագը իբր աղօթք եւ առաւել եւս իբր աստուածային զոհ շատ աւելի բարձր տեղ կը գրաւէ քրիստոնէական կեանքին եւ յատկապէս կրօնաւորներու կեանքին մէջ։

 

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի

Հայկական վանականութիւնը Հայոց պատմութեան հոլովոյթին

04/11/2017 12:28

Մեր Եկեղեցւոյ Հայրերը եւ Վարդապետները աղօթքի կարեւոր մաս կը համարին արտասուելը, արցունքը։ Արցունք թափելը պարզապէս զգացումներու մակերեսային արտայայտութեան ձեւ մը չէ, այլ մարդու՝ իր մեղսականութեան եւ Աստուծոյ անսահման բարութեան եւ ողորմածութեան խոր գիտակցութեան արտայայտութիւն

 

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի

Վանական աւանդութիւնը Հայոց պատմութեան հոլովոյթին

13/10/2017 13:13

Նախորդ հաղորդումին մէջ լսեցինք Յովհաննէս Մանդակունի Հայրապետին խօսքերը՝ ընդունելի եւ ոչ ընդունելի աղօթքի մասին։ Յովհաննէս Մանդակունի աղօթողը կը ներկայացնէ դատապարտեալի մը վիճակով, որ կանգնած Աստուծոյ՝առջեւ՝ ներում եւ թողութիւն կը խնդրէ

 

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի

Վանականութիւն (ԽԶ)

29/09/2017 12:49

Իւրաքանչիւր քրիստոնեայի, եւ յատկապէս հոգեւորականի, կրօնաւորի եւ վանականի առօրեայ կեանքին էական մաս մըն է աղօթքը։ Առանց աղօթքի գոյութիւն չունի հոգեւոր կեանք։ Աղօթքը հոգիին սնունդն է։ Աղօթքը զօրութեան աղբիւր է։ Վանականի մը կամ կրօնաւորի մը կեանքին մէջ աղօթքը ունի առաջնահերթ տեղ։

 

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի

Վանականութիւն «ԽԵ»

15/09/2017 12:29

Վանական կամ կրօնաւորական կեանքին մէջ ինչպէս արդէն անդրադարձած էինք, պահեցողութիւնը կարեւոր միջոց մըն է մաքրուելու, սրբանալու եւ տրամադրելի ըլլալու Աստուծոյ կամքին։

 

Հայկական Վանք

Հայկական Վանք

Վանական աւանդութիւնը հայոց պատմութեան հոլովոյթին - Վանականութիւն ԽԴ.

02/09/2017 11:16

Ապա Գրիգոր Տաթեւացի կը խօսի մարդու բնութեան մասին, որ հոգի է եւ մարմին։ Ան կʼըսէ՝ «Հոգին կը սիրէ առաքինութիւնը՝ պահքը եւ աղօթքը, մինչ մարմինը՝ ուտելը եւ հանգիստը։» Ան կը նկարագրէ հոգիի եւ մարմնոյ միջեւ մղուած «պատերազմը»։

 

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի

Վանականութիւն «ԽԳ»

25/08/2017 12:32

Վանականը կամ կրօնաւորը կʼապրի խստամբեր կեանք մը՝ աղօթքով, ապաշխարանքով եւ պահեցողութեամբ։ Նախ քան որ անդրադառնանք վանականներու եւ կրօնաւորներու պահեցողական կեանքին, Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացիի հետ ակնարկ մը տանք, թէ ինչ է պահեցողութիւնը եւ թէ ինչու´ պահք կը բռնենք։