Ընկերային ցանցեր:

RSS:

Ռատիօ Վատիկան

Քահանայապետի եւ Եկեղեցւոյ ձայնը աշխարհի հետ երկխօսութեան մէջ

Լեզու:

Վանականութիւն

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի

Վանականութիւն «ԽԵ»

15/09/2017 12:29

Վանական կամ կրօնաւորական կեանքին մէջ ինչպէս արդէն անդրադարձած էինք, պահեցողութիւնը կարեւոր միջոց մըն է մաքրուելու, սրբանալու եւ տրամադրելի ըլլալու Աստուծոյ կամքին։

 

Հայկական Վանք

Հայկական Վանք

Վանական աւանդութիւնը հայոց պատմութեան հոլովոյթին - Վանականութիւն ԽԴ.

02/09/2017 11:16

Ապա Գրիգոր Տաթեւացի կը խօսի մարդու բնութեան մասին, որ հոգի է եւ մարմին։ Ան կʼըսէ՝ «Հոգին կը սիրէ առաքինութիւնը՝ պահքը եւ աղօթքը, մինչ մարմինը՝ ուտելը եւ հանգիստը։» Ան կը նկարագրէ հոգիի եւ մարմնոյ միջեւ մղուած «պատերազմը»։

 

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի

Վանականութիւն «ԽԳ»

25/08/2017 12:32

Վանականը կամ կրօնաւորը կʼապրի խստամբեր կեանք մը՝ աղօթքով, ապաշխարանքով եւ պահեցողութեամբ։ Նախ քան որ անդրադառնանք վանականներու եւ կրօնաւորներու պահեցողական կեանքին, Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացիի հետ ակնարկ մը տանք, թէ ինչ է պահեցողութիւնը եւ թէ ինչու´ պահք կը բռնենք։

 

Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ

Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ

Վանականութիւն «ԽԳ»

18/08/2017 10:52

Վանականը կամ կրօնաւորը կʼապրի խստամբեր կեանք մը՝ աղօթքով, ապաշխարանքով եւ պահեցողութեամբ։ Նախ քան որ անդրադառնանք վանականներու եւ կրօնաւորներու պահեցողական կեանքին, Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացիի հետ ակնարկ մը տանք, թէ ինչ է պահեցողութիւնը եւ թէ ինչու´ պահք կը բռնենք։

 

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի

Վանականութիւն «ԽԲ»

11/08/2017 12:32

Հայ Եկեղեցւոյ Հայրերը եւ Վարդապետները շատ անգամ անդրադարձած են ապաշխարութեան, ըլլա՛յ իբր ապաշխարութեան խորհուրդ, այսինքն խոստովանանք եւ կամ, ինչպէս յիշեցինք, ապաշխարելու արարքներ, բարի գործեր, պահք կամ ծոմապահութիւն։ 

 

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի

Վանականութիւն «ԽԱ»

28/07/2017 15:34

Ապաշխարութիւնը կարեւոր մաս մըն է հոգեւոր կեանքի մէջ։ Իւրաքանչիւր քրիստոնեայ կարիքն ունի ապաշխարութեան իսկ կրօնաւորական կամ վանական կեանքի մէջ ապաշխարութիւնը յատուկ տեղ կը գրաւէ։

 

Սուրբ Յովհաննէս Մկրտիչ անուան եկեղեցին

Սուրբ Յովհաննէս Մկրտիչ անուան եկեղեցին

Վանականութիւն «Խ»

21/07/2017 14:23

Կրօնաւորական կեանքը ապրուած առաքինութիւն է եւ հոգիի փրկութեան ճանապարհ մը։ Կրօնաւորները, իրենց առաքինի վարքով՝ լոյս եւ բարի օրինակ են աշխարհի համար։

 

Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ

Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ

Վանականութիւն «ԽԱ»

14/07/2017 12:18

Ապաշխարութիւնը կարեւոր մաս մըն է հոգեւոր կեանքի մէջ։ Իւրաքանչիւր քրիստոնեայ կարիքն ունի ապաշխարութեան իսկ կրօնաւորական կամ վանական կեանքի մէջ ապաշխարութիւնը յատուկ տեղ կը գրաւէ