Ընկերային ցանցեր:

RSS:

Ռատիօ Վատիկան

Քահանայապետի եւ Եկեղեցւոյ ձայնը աշխարհի հետ երկխօսութեան մէջ

Լեզու:

Հայր Գէորգ Եպիսկ. Ասատուրեան

Յիսուսի սրբապատկերը

Յիսուսի սրբապատկերը

Աչքերը բանալ Աստուծոյ հրաշքներուն։

10/10/2017 10:08

« Յիսուս գիտնալով անոնց մտածումները ՝ ըսաւ. « Ամէն թագաւորութիւն որ ինքնիր մէջ բաժնուած է ՝ կը կործանի եւ ամէն տուն որ ինքնիր մէջ բաժնուած է՝ կը քանդուի : Եթէ սատանան ինքնիր մէջ բաժնուած է, ինչպէ՞ս անոր թագաւորութիւնը կանգուն կը մնայ»

 

Յիսուս բարի հովիւը

Յիսուս բարի հովիւը

Պէտք ենք ներել գիտնալ

03/10/2017 10:31

Քրիստոնեայ կրօնքին մէջ, հեզութիւնը հաւատացեալին գոհարներէն մին է : Անով հոգին կը բացայայտուի ու կը վերանայ : Հեզութիւնն ու ներումը կը ներկայացնեն քրիստոնէութիւնը: 

 

Յիսուս իր առաքեալներուն հետ

Յիսուս իր առաքեալներուն հետ

Արդեօ՞ք այսօրուայ երիտասարդները կը հասկնան հաւատքին իմաստը

26/09/2017 09:14

Երիտասարդները մարդկութեան ապագան են. այս խօսքը յաճախ կրնկուած է երջանկայիշատակ Յովհաննէս Պօղոս Բ. Սրբազան Քահանայ ապետի կողմէ որ կը նկատուէր երիտասարդներու մեծ բարեկամը եւ նախաձեռնողը համաշխարհային Երիտասարդական oրերուն :

 

Յիսուս Խաչին վրայ

Յիսուս Խաչին վրայ

Ւ՞նչ իմաստ ունի խաչը մեզի համար

19/09/2017 09:43

Խաչը միջոցն է մարդոց փըրկութեան : Քրիստոտի փրկչագործական խաչելութեամբ է որ չարը պարտուեցաւ եւ մարդկութիւնը ազատեցաւ անոր գերութենէն : 

 

Յիսուս ժողովուրդին մէջ

Յիսուս ժողովուրդին մէջ

Իմաստուն ըլլանք այս աշխարհիս վրայ

12/09/2017 09:25

« Յիսուս մեկնեցաւ անկէ եւ գնաց իր հայրենիքը եւ աշակերտները կը հետեւէին իրեն : Շաբաթ օրը կը սորվեցնէր ժողովարանին մէջ: Բազմաթիւ ունկնդիրներ զարմացած կը հարցնէին . « Ուրկէ՞ առեր է այս ամէնը, ի՞նչ է այս իմաստութիւնը որ տրուած է իրեն եւ մեծ հրաշքները՝ որ կը կատարուին իր ձեռքով»:

 

Հեռացիր ինձմէ սատանայ

Հեռացիր ինձմէ սատանայ

Խորհրդածութիւն. Աչքերը բանալ Աստուծոյ հրաշքներուն։

05/09/2017 10:18

  Վերջերս շատ կը խօսուի հանրութեան մէջ սատանային եւ իր դերին մասին մարդոց կեանքին մէջ ... Ժողովուրդը այլեւս հեռու է Աստուծմէ եւ մանաւանդ աստուածային եւ երկրային արժէքներէն որովհետեւ իրենց սրտին մէջ զետեղեցին մեղքն ու սատանան :

 

Զմմառու Տիրամօր պատկերը

Զմմառու Տիրամօր պատկերը

Որովհետեւ Հզօրն սքանչելիքներ ըրաւ ինծի

22/08/2017 10:31

Սուրբ Ղուկաս աւետարանին մէջ (Ղուկ 1,46-56), կը կարդանք ամենայ սքանչելի եւ մանաւանդ Սուրբ Հոգիով լեցուն օրհներգութիւն մը Ամենասրբուհի Կոյս Մարիամ Աստուածամօր կողմէ, այս օրհներգութիւնը շատ համբաւաւոր է ու կը կոչուի Մեծացուսցէ անձն իմ զՏէր։

 

Սուրբ Կոյս Մարիամի սրբանկարը

Սուրբ Կոյս Մարիամի սրբանկարը

Ս.Կոյս Մարիամ բոլորիս Մայրը

15/08/2017 17:14

 «Վեցերորդ ամիսը, Գաբրիէլ հրեշտակը Աստուծմէ ղրկուեցաւ Գալիլիոյ Նազարէթ քաղաքը, կոյսի մը , որ նշանուած էր Դաւիթի տունէն Յովսէփ անունով մարդու մը հետ . կոյսին անունն էր Մարիամ : Հրեշտակը անոր տունը մտաւ եւ ըսաւ . «Ուրախացիր, շնորհքներով լեցուն , Տէրը քեզի հետ է:»