Ընկերային ցանցեր:

RSS:

Ռատիօ Վատիկան

Քահանայապետի եւ Եկեղեցւոյ ձայնը աշխարհի հետ երկխօսութեան մէջ

Լեզու:

Հայր Գէորգ Եպիսկ. Ասատուրեան

Սուրբ Կոյս Մարիամի սրբանկարը

Սուրբ Կոյս Մարիամի սրբանկարը

Ս.Կոյս Մարիամ բոլորիս Մայրը

15/08/2017 17:14

 «Վեցերորդ ամիսը, Գաբրիէլ հրեշտակը Աստուծմէ ղրկուեցաւ Գալիլիոյ Նազարէթ քաղաքը, կոյսի մը , որ նշանուած էր Դաւիթի տունէն Յովսէփ անունով մարդու մը հետ . կոյսին անունն էր Մարիամ : Հրեշտակը անոր տունը մտաւ եւ ըսաւ . «Ուրախացիր, շնորհքներով լեցուն , Տէրը քեզի հետ է:»

 

Յիսուս առաքեալներուն հետ

Յիսուս առաքեալներուն հետ

Սիրոյ մեծ պատուիրանը

01/08/2017 09:31

Ով Աստուած , դուն միակ Տէրն ես իմ կեանքիս , քեզի շնորհակալութիւն կը ներկայացնեմ այն մեծ սիրոյն որ ինծի շնորհեցիր , լաւ գիտեմ թէ որքան զիս կը սիրես , ես ալ իմ կարգիս կ'ուզեմ քեզ սիրել եւ այս սէրը փոխանցել այն բոլոր անձերուն որոնք կեանքիս մէջ կը գտնուին :

 

Յիսուս առաքեալներուն հետ

Յիսուս առաքեալներուն հետ

Հարստութեան ճշմարիտ հասկացողութիւնը

25/07/2017 14:52

Յիսուս ժողովուրդի բազմութեան դիմաց կը գտնուէր ,երբ մէկը ըսաւ իրեն . « Վարդապետ, ըսէ' եղբօրս , որ մեր հօր թողած ժառանգէն իմ բաժինս տայ ինծի » :

 

Յիսուս առաքեալներուն հետ

Յիսուս առաքեալներուն հետ

Հաշտութեան բարիքները

18/07/2017 10:15

Այսօրուան յատուկ աւետարանական ընթերցուածը քաղուած է Մատթէոսի Աւետարանէն: Ընդարձակ բաժին մըն է այս ուր Քրիստոս իր աշակերտներուն եւ ժողովուրդին կ'ուսուցանէ Օրէնքին ճշմարիտ հասկացողութիւնը

 

Յիսուս առաքեալներուն հետ

Յիսուս առաքեալներուն հետ

Հարկ է մեր նայուացքը ու սիրտը ուղղել Յիսուսին

11/07/2017 10:01

Ըստ Յովհաննէսի Աւետարանին (21, 15-19), Յիսուս անգամ մը եւս յայտնուեցաւ իր աշակերտներուն Տիպերիատի ափին եւ երբ անոնք կերան, Յիսուս Սիմոն Պետրոսին  ըսաւ․- «Սիմոն, որդի Յովհաննէսի, իրապէ՛ս կը սիրե՞ս զիս, աւելի քան ասոնք»։ 

 

Յիսուս վերջին ընթրքի պահուն

Յիսուս վերջին ընթրքի պահուն

Հաւատարմութեան ուղիէն

04/07/2017 08:30

Ղուկասու Աւետարանին մէջ պատմուած այլ առակներու շարքին , Քրիստոս խօսեցաւ « Խորագէտ Տնտես » ին կամ « Անիրաւ Տնտես » ին առակը իր խօսքը յատկապէս ուղղելով աշակերտներուն : Մեր եկեղեցական հայերը Մեծ Պահքի չորրորդ կիրակին անուանած են այս առակով:

 

ԱՆիի մայր տաճարը

ԱՆիի մայր տաճարը

Ւ՞ն չ է եկեղեցին

13/06/2017 09:19

 Երբ « Եկեղեցի » կ'ըսենք՝ կրնանք  հասկնալ այն աղօթավայրը , ուր կիրակի կամ տօնի օրերուն մեր աղօթքները կը մատուցանենք, ուր հոգեհանգիստ, մկրտութիւն կամ պսակ կը կատարենք : Այս իմաստով՝ Անի քաղաքը կոչուած էր   հազարումէկ եկեղեցիներու ոստան