Ընկերային ցանցեր:

RSS:

Ռատիօ Վատիկան

Քահանայապետի եւ Եկեղեցւոյ ձայնը աշխարհի հետ երկխօսութեան մէջ

Լեզու:

Հայր Գէորգ Եպիսկ. Ասատուրեան

Յիսուսի սրբանկար

Յիսուսի սրբանկար

Հայ Մօր Կոչումը

20/03/2018 10:28

Շատ մը ծնողներ ամէն ինչ կ'ընեն որպէսզի իրենց զաւակները ունենան լաւ տուն, լաւ գործ,  հարստութիւն, լաւ դիրք, բայց ոչինչ կ'ընեն որպէսզի անոնք ունենան ընտիր հոգի, մաքուր սիրտ եւ Աստուածահաճոյ կեանքի ընթացք :

 

Յիսուսի սրբապատկեր

Յիսուսի սրբապատկեր

Ճշմարի՛տ հարստութեան ետեւէ եղիր

13/03/2018 15:06

Հիմակուան  տնտեսական սիստեմը խիստ եւ անարդար է։ Երիտասարդները գործ կը փնտռեն, բայց չեն գտներ։ Շատեր իրենց կեանքը վտանգի տակ կը դնեն, որպէսզի աւելի հարուստ երկիրներ փոխադրուին։ Աղքատութիւնը տարածուած է, նոյնիսկ հարուստ երկիրներու մէջ։ 

 

Յիսուսի Սրբանկար

Յիսուսի Սրբանկար

Ճշմարի՛տ հարստութեան ետեւէ եղիր

06/03/2018 10:26

Հիմակուան  տնտեսական սիստեմը խիստ եւ անարդար է։ Երիտասարդները գործ կը փնտռեն, բայց չեն գտներ։ Շատեր իրենց կեանքը վտանգի տակ կը դնեն, որպէսզի աւելի հարուստ երկիրներ փոխադրուին։ Աղքատութիւնը տարածուած է, նոյնիսկ հարուստ երկիրներու մէջ։ 

 

Յիսուսի սրբապատկեր

Յիսուսի սրբապատկեր

Ուշադրութիւն ընենք այսօրուայ փորձութիւններուն

27/02/2018 10:00

Յաճախ կը հարցնենք թէ ի՞նչ է փորձութիւնը: Աստուծմէ կու գայ թէ՞ սատանայէն : Ոչ ոք զերծ է փորձութենէն : Ինչպէս որ յատկութիւններ եւ տկարութիւններ ունինք, նոյնպէս ալ տարբեր տեսակի փորձութիւններ ունինք

 

Յիսուսի սրբապատկեր

Յիսուսի սրբապատկեր

Ճշմարի՛տ հարստութեան ետեւէ եղիր

20/02/2018 08:15

Հիմակուան  տնտեսական սիստեմը խիստ եւ անարդար է։ Երիտասարդները գործ կը փնտռեն, բայց չեն գտներ։ Շատեր իրենց կեանքը վտանգի տակ կը դնեն, որպէսզի աւելի հարուստ երկիրներ փոխադրուին։ Աղքատութիւնը տարածուած է, նոյնիսկ հարուստ երկիրներու մէջ։ 

 

Յիսուսի սրբապատկեր

Յիսուսի սրբապատկեր

Մի՛ ձգեր որ սէրդ պաղի

30/01/2018 09:19

Երբ Յիսուս կը բացատրէր թէ ինչպէ՛ս պիտի գիտցուէր որ աշխարհի վախճանն է, նշեց թէ «շատերուն սէրը պիտի պաղի» (Մատ. 24։3, 12)։ Առաջին դարուն, հրեաները կ’ըսէին թէ Աստուծոյ ժողովուրդն են, բայց ձգեցին որ Աստուծոյ հանդէպ իրենց սէրը պաղի։

 

Յիսուսի Սրբապատկեր

Յիսուսի Սրբապատկեր

Մի՛ ձգեր որ սէրդ պաղի

23/01/2018 08:00

Երբ Յիսուս կը բացատրէր թէ ինչպէ՛ս պիտի գիտցուէր որ աշխարհի վախճանն է, նշեց թէ «շատերուն սէրը պիտի պաղի» (Մատ. 24։3, 12)։ Առաջին դարուն, հրեաները կ’ըսէին թէ Աստուծոյ ժողովուրդն են, բայց ձգեցին որ Աստուծոյ հանդէպ իրենց սէրը պաղի։