Ընկերային ցանցեր:

RSS:

Ռատիօ Վատիկան

Քահանայապետի եւ Եկեղեցւոյ ձայնը աշխարհի հետ երկխօսութեան մէջ

Լեզու:

կրօնաւորական կեանք

 Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի

Վանականութիւն (ԼԴ)

19/05/2017 11:06

Նախորդ հաղորդումին մէջ յիշեցինք ԺԳ. դարու պատմիչ Ստեփանոս Օրբելեանի գրքի 41րդ գլուխէն այն հատուածը, ուր ան կը պատմէ Տաթեւի վանքի եւ եպիսկոպոսարանի կառուցման մասին։ Այսօր կը շարունակենք նոյն պատմիչի տեղեկութիւնները, ուր հարուստ տեղեկութիւններ կը տրուին շինարարութեան գործերու մասին։ 

 

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի

Վանականութիւն (ԻԴ)

04/02/2017 11:08

Հայ եկեղեցւոյ վանականութեան համար մեծ դեր ունեցած է Սուրբ Ներսէս Լամբրոնացի։

 

Անձինք նուիրեալներու ս. պատարագ

Անձինք նուիրեալներու ս. պատարագ

Ֆրանչիսկոս Պապին ''Անձինք Նուիրեալներու'' պատարագին քարոզը։

03/02/2017 08:30

Կարեւոր է, որ նուիրեալները, Յիսուսի հետ միասին, ներկայ ըլլան Անոր ժողովուրդին մէջ՝ ո՛չ իբր հաւատքի գործարարներ, այլ իբր այր մարդիկ եւ կիներ, որոնք յարատեւօրէն ներում կʼընդունին, եւ օծուած են մկրտութեան խորհուրդով։

 

Ֆրանչիսկոս Պապ

Ֆրանչիսկոս Պապ

Ֆրանչիսկոս Պապի հանդիպումը անձինք նուիրեալներուն հետ

28/01/2017 12:26

Ֆրանչիսկոս Սրբազան Քահանայապետ ընդունեց անձինք նուիրեալներու եւ առաքելական կեանքի ընկերութեան ժողովի, ՝՝հաւատարմութիւնը եւ կրօնաւորական կեանքէն հրաժարողներ՝՝ նիւթին շուրջ Հռոմի մէջ գումարած տարեկան ընդհանուր նիստի մասնակիցները ։.

 

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի

Վանականութիւն (ԺԲ)

17/09/2016 13:22

Նախորդ Հաղորդումին մէջ լսեցինք Եղիշէ Վարդապետի միայնակեացներուն ուղղուած խրատէն այն տողերը, ուր Եղիշէ կը նկարագրէ կրօնաւորական կեանքը։

 

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի

Սէր եւ Ծառայութիւն (Ը)

20/08/2016 13:02

«Պահքով նաեւ առաջին հայրերը առաքինացան եւ անմարմին հրեշտակներու վարքը մարմնի մէջ ցոյց տուին. երկրի վրայ մեռցուցին երկրաւոր ցանկութիւնները եւ երկնքի մէջ կենդանացուցին իրենց հոգիները, մերժեցին անցողական հաճոյքները՝՝, 

 

կղերականներու  պատկեր

կղերականներու պատկեր

Սէր եւ Ծառայութիւն Վանականութիւն (Է)

13/08/2016 13:23

Կրօնաւորական կեանքի նուիրումը կոչում է եւ առաքելութիւն։ Ան քրիստոնէական կեանքի յատուկ վիճակ մըն է, ուր անհատ մը մասնաւոր նուիրումով իր կեանքը կը տրամադրէ Աստուծոյ եւ ընկերի ծառայութեան։