Ընկերային ցանցեր:

RSS:

Ռատիօ Վատիկան

Քահանայապետի եւ Եկեղեցւոյ ձայնը աշխարհի հետ երկխօսութեան մէջ

Լեզու:

Ծիսական

Անիրաւ դատաւոր

Անիրաւ դատաւոր

Եկեղեցական Գիտելիքներ Ե. Շաբաթ Քառասնորդաց (11-18 Մարտ 2018)

12/03/2018 09:51

Քառասնորդաց հինգերորդ շաբաթը անիրաւ դատաւորի նուիրուած շաբաթն է. Անշուշտ օրինակը որ մեզի կ՛ուզէ տալ Քրիստոս այս առակով դատաւորը չէ, այլ աղքատ այրի կինը, որ չի դադրիր աղօթելէ եւ պաղատելէ որպէսզի իր դատը տեսնուի եւ իր իրաւունքը կարենայ ստանալ։ 

 

 

Յիսուս եւ իր աշակերտները

Յիսուս եւ իր աշակերտները

Եկեղեցական Գիտելիքներ Դ. Շաբաթ Քառասնորդաց – Տնտէսի Շաբաթ (4-11 Մարտ 2018)

05/03/2018 09:06

Քառասնորդաց չորրորդ շաբաթը անհաւատարիմ տնտեսի նուիրուած շաբաթն է. Յիսուս բնաւ չէր խօսած այս ձեւով, քաջալերելով նմանելու անհաւատարիմ եւ կաշառակեր մէկու մը. Բայց իր քարոզութիւնը կը հասկնանք եթէ դիտենք իր նպատակը.

 

Ծիսական գիտելիքներ

Ծիսական գիտելիքներ

Եկեղեցական Գիտելիքներ Առաջաւորի Գ. Շաբաթ (4-11 Փետրուար 2018 )

05/02/2018 08:10

Առաջաւորի վերջին շաբաթը կը պարունակէ մեր հայ սուրբերու տօները. Սուրբ Ղեւոնդ եւ իր հետ ընկերացող կղերականները, ինչպէս նաեւ Քաջն Վարդան Մամիկոնեան եւ իր հետ պատերազմի դաշտին վրայ ինկող մեր հերոսները։

 

Ծիսական գիտելիքներ

Ծիսական գիտելիքներ

Եկեղեցական Գիտելիքներ Բարեկենդան Առաջաւորի 21 –28 Յունուար 2018

22/01/2018 14:14

Մեզի խորթ կը թուի այս անուանումը ՙԱռաջաւորաց Բարեկենդանՙ, զոր յաճախ նաեւ շատ մեծ դժուարութեամբ կը թարգմանենք օտար լեզուներու։ Նախ բացատրենք թէ ի՞նչ է Առաջաւորը, եւ ապա կը խօսինք Բարեկենդանի մասին։