Ընկերային ցանցեր:

RSS:

Ռատիօ Վատիկան

Քահանայապետի եւ Եկեղեցւոյ ձայնը աշխարհի հետ երկխօսութեան մէջ

Լեզու:

Խորհրդածութիւն

Յիսուս առաքեալներուն հետ

Յիսուս առաքեալներուն հետ

Սիրոյ մեծ պատուիրանը

01/08/2017 09:31

Ով Աստուած , դուն միակ Տէրն ես իմ կեանքիս , քեզի շնորհակալութիւն կը ներկայացնեմ այն մեծ սիրոյն որ ինծի շնորհեցիր , լաւ գիտեմ թէ որքան զիս կը սիրես , ես ալ իմ կարգիս կ'ուզեմ քեզ սիրել եւ այս սէրը փոխանցել այն բոլոր անձերուն որոնք կեանքիս մէջ կը գտնուին :

 

Բարի Հովիւը

Բարի Հովիւը

Կիրակի 30 Յուլիս 2017 Առաջին Կիրակի Վարդավառէն ետք

29/07/2017 10:14

Մեր մանկութեան օրերուն` մեզի յաճախ կը բաժնէին Յիսուսի, Աստուածամօր եւ կամ սուրբերու պատկերներ. Անոնցմէ մին միշտ տպաւորած է զիս, Յիսուս որ իր ուսը առած է ոչխար մը, կ՛երթայ դէպի փարախը. Այդ բարեպաշտ նկարին անունն էր Բարի Հովիւը.

 

Յիսուս առաքեալներուն հետ

Յիսուս առաքեալներուն հետ

Կիրակի 23 Յուլիս 2017 - ՎԱՐԴԱՎԱՌ

22/07/2017 13:28

Տօնն է Պայծառակերպութեան, երբ Թափօր լերան վրայ Քրիստոս իր փառքը կը յայտնէ առաքեալներուն. Իր իսկական նպատակն է սակայն պատրաստել զիրենք ուրիշ յայտնութեան մը, աւելի տխուր, իր չարչարանքներու եւ խաչելութեան յայտնութեանը;

 

Յիսուս առաքեալներուն հետ

Յիսուս առաքեալներուն հետ

Հարկ է մեր նայուացքը ու սիրտը ուղղել Յիսուսին

11/07/2017 10:01

Ըստ Յովհաննէսի Աւետարանին (21, 15-19), Յիսուս անգամ մը եւս յայտնուեցաւ իր աշակերտներուն Տիպերիատի ափին եւ երբ անոնք կերան, Յիսուս Սիմոն Պետրոսին  ըսաւ․- «Սիմոն, որդի Յովհաննէսի, իրապէ՛ս կը սիրե՞ս զիս, աւելի քան ասոնք»։