Ընկերային ցանցեր:

RSS:

Ռատիօ Վատիկան

Քահանայապետի եւ Եկեղեցւոյ ձայնը աշխարհի հետ երկխօսութեան մէջ

Լեզու:

Խորհրդածութիւն

Յիսուսի ուսուցումը

Յիսուսի ուսուցումը

Կիրակի 05 Մարտ 2018 Դ. Կիրակի Քառասնորդաց Անիրաւ Տնտեսի Առակը (Ղուկաս ԺԶ. 1-13)

05/03/2018 09:12

Այս աշխարհի վրայ, մարդիկ շատ ճարպիկ են իրենց գործերուն մէջ. Անոնք ամէն ձեւով կը ջանան, նոյնիսկ խաբէութեամբ, եւ երբեմն մանաւանդ խաբեբայական արարքներով, հարստանալ եւ իրենց կեանքը ապահովել ամէն տեսակի դժուարութիւններու եւ նեղութիւններու դէմ։

Յիսուսի սրբապատկեր

Յիսուսի սրբապատկեր

Ուշադրութիւն ընենք այսօրուայ փորձութիւններուն

27/02/2018 10:00

Յաճախ կը հարցնենք թէ ի՞նչ է փորձութիւնը: Աստուծմէ կու գայ թէ՞ սատանայէն : Ոչ ոք զերծ է փորձութենէն : Ինչպէս որ յատկութիւններ եւ տկարութիւններ ունինք, նոյնպէս ալ տարբեր տեսակի փորձութիւններ ունինք

 

Անառակ որդին

Անառակ որդին

Կիրակի 25 Փետրուար 2018 Բ. Կիրակի Քառասնորդաց - Անառակ որդին - (Մատթ. 6, 1-21)

25/02/2018 10:06

Քառասնորդաց երկրորդ կիրակին, կը կարդացուի Քրիստոսի առակներէն մին, Անառակ որդիին առակը, որ լաւագոյն օրինակն է զղջումի եւ ապաշխարութեան, ինչպէս նաեւ Աստուծոյ գթութեան եւ ողորմութեան։

 

Յիսուսի սրբապատկեր

Յիսուսի սրբապատկեր

Ճշմարի՛տ հարստութեան ետեւէ եղիր

20/02/2018 08:15

Հիմակուան  տնտեսական սիստեմը խիստ եւ անարդար է։ Երիտասարդները գործ կը փնտռեն, բայց չեն գտներ։ Շատեր իրենց կեանքը վտանգի տակ կը դնեն, որպէսզի աւելի հարուստ երկիրներ փոխադրուին։ Աղքատութիւնը տարածուած է, նոյնիսկ հարուստ երկիրներու մէջ։ 

 

Կիրակնրօեայ խորհրդածութիւն

Կիրակնրօեայ խորհրդածութիւն

Կիրակի 18 Փետրուար 2018 -Բ. Կիրակի Քառասնորդաց

18/02/2018 09:16

Յիսուս աշխարհ եկած է առաքելութեան մը համար։ Ան կ՛ուզէ հասկցնել մարդկութեան թէ Օրէնքը տառացիօրէն գործադրելով չէ որ կրնայ մէկը փրկութեան հասնիլ, այլ ներքին փոփոխութիւն մը հարկաւոր է ամէն մարդու համար։

 

Հայր Գէորգ Եպս. Ասատուրեան

Հայր Գէորգ Եպս. Ասատուրեան

Մի՛ ձգեր որ սէրդ պաղի - Խորհրդածութիւն

13/02/2018 10:00

 Երբ Յիսուս կը բացատրէր թէ ինչպէ՛ս պիտի գիտցուէր որ աշխարհի վախճանն է, նշեց թէ «շատերուն սէրը պիտի պաղի» (Մատ. 24։3, 12)։ Առաջին դարուն, հրեաները կ’ըսէին թէ Աստուծոյ ժողովուրդն են, բայց ձգեցին որ Աստուծոյ հանդէպ իրենց սէրը պաղի։

 

Յիսուս կը փորձուի սատանայէն

Յիսուս կը փորձուի սատանայէն

Կիրակի 11 Փետրուար 2018 - Բարեկենդան

11/02/2018 10:12

Ապաշխարանք, աղօթք, ներողամտութիւն (Մատթէոս 6, 1-21) - Ահա կը սկսինք վաղը Քառասնորդաց շրջանը, որ իր յատուկ նկարագիրը կը դրոշմէ աշխարհի բոլոր քրիստոնեաներուն վրայ։