Ընկերային ցանցեր:

RSS:

Ռատիօ Վատիկան

Քահանայապետի եւ Եկեղեցւոյ ձայնը աշխարհի հետ երկխօսութեան մէջ

Լեզու:

Խորհրդածութիւն

Յիսուս կը քարոզէ

Յիսուս կը քարոզէ

Կիրակի 10 Դեկտկմբեր 2017 - Չորրորդ Կիրակի Յիսնակաց

10/12/2017 10:30

Յիսուս կ՛ուզէ մեր ամէնուս փրկութիւնը. Երբ մեզ կը հրաւիրէ մասնակցելու աստուածային մեծ խնճոյքին, չ՛ուզեր որ իր ստեղծած արարածներէն ոչ մէկը զրկուի անկէ. Հրաւէրը բոլորին կ՛ուղղուի անխտիր, առանց զանազանութեան հարուստի թէ աղքատի, եկեղեցականի թէ աշխարհականի:

 

Յիսուս իր աշակերտներուն հետ

Յիսուս իր աշակերտներուն հետ

«Ձեր վրայ առէք իմ լուծս» (Մատթէոս 11, 29) Հայր Գէորգ Ծ. Վրդ Զապարեանի խորհրդածութիւնը։

04/12/2017 08:42

Լուծ կը նշանակէ փայտէ կազմուածք՝ զոր եզներուն պարանոցին վրայ կը դնեն եւ որու միջոցով արօրը կը քաշէն: Փոխաբերաբար կը նշանակէ՝ մէկուն վրայ դրուած դժուարին եւ ոչ հաճելի պարտականութիւն՝ գործ: 

 

Յիսուս կը քարոզէ

Յիսուս կը քարոզէ

Կիրակի 3 Դեկտեմբեր 2017 - Երրորդ Կիրակի Յիսնակաց

03/12/2017 08:56

  Ապաշխարանքը կ՛ենթադրէ զոհողութիւն, իսկ զոհողութիւնը յառաջ կու գայ սէրէն. Եթէ մեծ է մեր սէրը Աստուծոյ հանդէպ, մեր ապաշխարանքն ալ կրնայ շատ մեծ արդիւնքներու հասնիլ. 

 

սիրտի պատկեր

սիրտի պատկեր

Հայ եկեղեցին եւ հայ երիտասարդը դէմ առ դէմ

29/11/2017 16:07

Մարդկային մարմինին կեդրոնական մասը, ոսկորէ ամուր վանդակի մէջ ապահով բանտուած մկան մը կայ, որուն գոյութենէն կախեալ է ամբողջ մարմինը. անիկա արեամբ բաբախող ու երակներուն մէջ արիւն ներարկող սիրտն է:

 

Յիսուս եւ հարուստ երիտասարդը

Յիսուս եւ հարուստ երիտասարդը

Կիրակի 26 Նոյեմբեր 2017 - Երկրորդ Կիրակի Յիսնակաց

26/11/2017 10:48

  Այս առակով Քրիստոս մեզի կը սորվեցնէ թէ հարստութիւն դիզելը, լոկ մարդկային ակնարկով նոյնիսկ` որեւէ իմաստ չունի, քանի մահը դարանակալ կը սպասէ մեզի կեանքի մէն մի վայրկեանին, մանաւանդ ամէնէն չսպասուած ժամուն։

 

Յիսուս Առաքեալներուն հետ

Յիսուս Առաքեալներուն հետ

Կիրակի 19 Նոյեմբեր 2017 Առաջին Կիրակի Յիսնակաց Աղօթքի ուժը (Ղուկաս 11, 1-13)

19/11/2017 12:02

Հայր մեր աղօթքին մէջ` զոր Յիսուս կը սորվեցնէ առաքեալներուն, երկու բաժին կայ. Առաջինը` փառաբանութիւնն է Աստուծոյ եւ երկրորդը կը բաղկանայ մեր խնդրանքներէն Աստուծմէ։ Յիսուս այսպէսով կ՛ուզէ սորվեցնել մեզի թէ կարելի չէ խնդրել առանց նախապէս փառք եւ պատիւ մատուցանելու Աստուծոյ։

 

Յիսուս ամբոխին մէջ

Յիսուս ամբոխին մէջ

Կիրակի 5 Նոյեմբեր 2018, 8-րդ Կիրակի Սուրբ Խաչին

04/11/2017 12:22

Յիսուս իր ծննդավայրին մէջն է եւ ահա դէպի իրեն կու գան իր մայրը, Մարիամ եւ իր մօտիկ ազգականները. սակայն Յիսուս զարմանալի հարցում մը կ՛ուղղէ շուրջը գտնուող ժղովուրդին. Ո՞վ է իմ հայրս, մայրս, քոյրս կամ եղբայրս։ 

 

Կիրակնօրեայ խորհրդածութիւն

Կիրակնօրեայ խորհրդածութիւն

Կիրակի 22 Հոկտեմբեր 2017 - Զ. Կիրակի Խաչէն ետք

22/10/2017 10:37

Ո՞վ կարող է ըմբռնել Աստուծոյ անսահման սէրը մարդկութեան հանդէպ եթէ յատուկ լոյս մը տրուած չըլլայ իրեն։ Ո՞վ կրնայ տեսնել մարդ Յիսուսի մէջ` գերագոյն Աստուածը եւ հետեւիլ անոր բոլոր սրտանց։ Այս պատիւը տրուած է մեզի քրիստոնեաներուս: