Ընկերային ցանցեր:

RSS:

Ռատիօ Վատիկան

Քահանայապետի եւ Եկեղեցւոյ ձայնը աշխարհի հետ երկխօսութեան մէջ

Լեզու:

Խորհրդածութիւն

Վերջին ընթրիքը

Վերջին ընթրիքը

Կիրակի 18 Յունիս 2017 - Տօն Սուրբ Եկեղեցւոյ (Յովհաննէս Ժ. 22-30)

18/06/2017 09:14

Երեք պայման կայ մաս կազմելու Քրիստոսի ոչխարներու խումբին. Նախ մտիկ պէտք է ընել իր ձայնին – մտիկ ընել կը նշանակէ լսել եւ հասկնալ -. Ապա պէտք է ճանչցուիլ Յիսուսէն, ստանալ անոր հաւանութիւնը թէ իսկապէս իր աշակերտներուն մաս կը կազմենք. Եւ երրորդ` պէտք է հետեւիլ իրեն։

 

Հայրս կը գործէ` ես ալ կը գործեմ

Հայրս կը գործէ` ես ալ կը գործեմ

«Իմ Հայրս կը գործէ մինչեւ հիմա, ես ալ կը գործեմ» (Յվհ. 5, 17)

29/05/2017 09:15

Ընդհանուր  կարծիքով,  երկինքը  այն  վայրն  է,  ուր  հրեշտակներն  ու  սուրբերը համախմբուած՝  օրն  ի  բուն  տաւիղ  կը  նուագեն  ու  մեղեդիներ  կ’երգեն:  Սակայն, իրականութիւնը  ամենեւին  ուրիշ  է:

 

Ֆաթիմայի Տիրամօր արձանը

Ֆաթիմայի Տիրամօր արձանը

Ֆաթիմայի Տիրամօր երեւումներուն հարիւր ամեակը թող ըլլայ մեր հոգիներուն ճշմարիտ նորոգութեան առիթ մը։

09/05/2017 09:25

Ֆաթիմայի մէջ Ս. Կոյս Մարիամին երեւումներուն  հարիւրամեակի յոբելենական տարին (1917-2017 ) առիթ մըն է  մտածելու Եկեղեցւոյ մէջ Ս. Կոյսին դերի եւ Քրիստոսի մասին։

 

Յիսուսի մկրտութեան սրբապատկեր

Յիսուսի մկրտութեան սրբապատկեր

Կիրակի 30 Ապրիլ 2017 Աշխարհամատրան Կիրակի (Յովհաննէս Բ 23 – Գ 12)

30/04/2017 09:44

Նիկոդեմոս փարիսեցին անոնցմէ էր որոնք միշտ կը հակառակէին Յիսուսի դէմ եւ հետամուտ էին զինք հարցաքննելու որպէսզի բռնէին որեւէ յանցանքի մէջ, եւ ապա կարենային դատապարտել տալ զինք իրենց օրէնքներուն համաձայն։

Յիսուսի մուտքը Երուսաղէմ

Յիսուսի մուտքը Երուսաղէմ

Կիրակի 9 Ապրիլ 2017 Ծաղկազարդ (Մատթէոս Ի. 29 - ԻԱ. 17)

09/04/2017 09:36

Երուսաղէմի մանուկները կ՛ողջունեն Յիսուսը երբ ան մուտք կը գործէ Տաճարին մէջ, գոչելով Ովսաննա Դաւթի Որդւոյն։ Անոնք թերեւս չեն ըմբռներ իրենց խօսքին տարողութիւնն ու իսկական իմաստը.

 

Ո՞րն է Մեծագոյն Պատուիրանը

Ո՞րն է Մեծագոյն Պատուիրանը

Կիրակի 2 Ապրիլ 2017 Զ. Կիրակի Քառասնորդաց­։

02/04/2017 09:35

Կը հարցնեն իրեն թէ ո՞րն է մեծագոյն պատուիրանը։ Ամէնքը շատ լաւ գիտեն թէ մեծագոյն պատուիրանն է առաջինը, այսինքն բոլոր սրտով ու հոգւով պաշտել միակ Աստուածը։