Ընկերային ցանցեր:

RSS:

Ռատիօ Վատիկան

Քահանայապետի եւ Եկեղեցւոյ ձայնը աշխարհի հետ երկխօսութեան մէջ

Լեզու:

Խորհրդածութիւն

Յիսուսի սրբապատկեր

Յիսուսի սրբապատկեր

Ճշմարի՛տ հարստութեան ետեւէ եղիր

20/02/2018 08:15

Հիմակուան  տնտեսական սիստեմը խիստ եւ անարդար է։ Երիտասարդները գործ կը փնտռեն, բայց չեն գտներ։ Շատեր իրենց կեանքը վտանգի տակ կը դնեն, որպէսզի աւելի հարուստ երկիրներ փոխադրուին։ Աղքատութիւնը տարածուած է, նոյնիսկ հարուստ երկիրներու մէջ։ 

 

Կիրակնրօեայ խորհրդածութիւն

Կիրակնրօեայ խորհրդածութիւն

Կիրակի 18 Փետրուար 2018 -Բ. Կիրակի Քառասնորդաց

18/02/2018 09:16

Յիսուս աշխարհ եկած է առաքելութեան մը համար։ Ան կ՛ուզէ հասկցնել մարդկութեան թէ Օրէնքը տառացիօրէն գործադրելով չէ որ կրնայ մէկը փրկութեան հասնիլ, այլ ներքին փոփոխութիւն մը հարկաւոր է ամէն մարդու համար։

 

Հայր Գէորգ Եպս. Ասատուրեան

Հայր Գէորգ Եպս. Ասատուրեան

Մի՛ ձգեր որ սէրդ պաղի - Խորհրդածութիւն

13/02/2018 10:00

 Երբ Յիսուս կը բացատրէր թէ ինչպէ՛ս պիտի գիտցուէր որ աշխարհի վախճանն է, նշեց թէ «շատերուն սէրը պիտի պաղի» (Մատ. 24։3, 12)։ Առաջին դարուն, հրեաները կ’ըսէին թէ Աստուծոյ ժողովուրդն են, բայց ձգեցին որ Աստուծոյ հանդէպ իրենց սէրը պաղի։

 

Յիսուս կը փորձուի սատանայէն

Յիսուս կը փորձուի սատանայէն

Կիրակի 11 Փետրուար 2018 - Բարեկենդան

11/02/2018 10:12

Ապաշխարանք, աղօթք, ներողամտութիւն (Մատթէոս 6, 1-21) - Ահա կը սկսինք վաղը Քառասնորդաց շրջանը, որ իր յատուկ նկարագիրը կը դրոշմէ աշխարհի բոլոր քրիստոնեաներուն վրայ։

 

Կանայի հարսնիք. Ըրէք ինչ որ հրամայէ ձեզի

Կանայի հարսնիք. Ըրէք ինչ որ հրամայէ ձեզի

Կիրակի 14 Յունուար 2018 - Առաջին կիրակի յետ Յայտնութեան

14/01/2018 10:06

Ամէն տարի դէպի Լուրտ ուխտագնացութիւն ընողներու համար նոր պատգամ մը կը տրուի։ Այս տարուան պատգամն է Աստուածածնայ հետեւեալ խօսքը, ուղղուած Կանայի հարսնիքի ծառայողներուն. Ըրէք ինչ որ հրամայէ ձեզի։

 

Տօն Յայտնութեան Տեառն Մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի

Տօն Յայտնութեան Տեառն Մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի

Տօն Յայտնութեան Տեառն Մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի։ Արհ Գէորգ Եպս. Ասատուրեանի պատգամը։

06/01/2018 10:42

  Մոգերը ճամբայ ելան իրենց աչքերը սեւեռած դէպի աստղը՝ որ զիրենք պիտի առաջնորդէ դէպի կեանքի նոր շրջան մը այսինքն դէպի նորածին մանուկը՝ որ լոյսն է Աստուծոյ: Այս երեւոյթը կը պարզէ երկու պատկերներու: