Ընկերային ցանցեր:

RSS:

Ռատիօ Վատիկան

Քահանայապետի եւ Եկեղեցւոյ ձայնը աշխարհի հետ երկխօսութեան մէջ

Լեզու:

Աւետարան

Աւետարանական խորհրդածութիւն

Աւետարանական խորհրդածութիւն

Կիրակի 28 Մայիս 2017 Է. Կիրակի Յինանց (Յովհաննէս ԺԲ. 12-24)

28/05/2017 09:42

Ինչպէս որ ցորենի հատիկը պէտք է թաղուի հողին տակ որպէսզի նոր կեանք արտադրէ եւ ծնունդ տայ նոր հատիկներու, նոյնպէս ալ մարդ` որպէսզի պտղաբեր դառնայ, հարկ է որ թաղուի հողին տակ, ինքզինք մոռնայ, իր անձը ատէ ու կորսնցնէ, որպէսզի կարենայ ծաղկիլ...

 

Յիսուս մեր հովիւն է

Յիսուս մեր հովիւն է

Կիրակի 21 Մայիս 2017 - Զ. Կիրակի Յինանց (Յովհաննէս Ժ. 1-10)

21/05/2017 08:54

Յիսուս ինքզինք կը կոչէ հովիւ ոչխարներու փարախին, եւ այս նմանութեամբ ան կ՛ուզէ ցոյց տալ թէ ինք կը հովուէ քրիստոնեայ ժողովուրդը եւ միեւնոյն ատեն կը տածէ անոնց վրայ իր բարերար իշխանութիւնն ու հովանաւորութիւնը։ 

 

Սուրբ Խաչը

Սուրբ Խաչը

Կիրակի 14 Մայիս 2017 Տօն Երեւման Սրբոյ Խաչին (Յովհաննէս Է 14-23)

14/05/2017 08:43

Այսօր մենք կը տօնենք Սուրբ Խաչի Երեւման տօնը, Երուսաղէմի մէջ, 351 թուականին, Սուրբ Կիւրեղ Երուսաղեմացիի օրով: Աւելի փայլուն քան արեւի լոյսը, այս խաչի նշանը կ՛երկարէր Գողգոթայէն մինչեւ Ձիթենեաց պարտէզը եւ երեք օր մնաց երկնքի մէջ:

 

Յիսուսի մկրտութիւնը

Յիսուսի մկրտութիւնը

Կիրակի 7 Մայիս 2017 - Դեղին Կիրակի (Յովհաննէս Ե 19-30)

07/05/2017 09:23

Երբ Յովհաննէս Մկրտիչի աշակերտները կը գանգատին իրեն Յիսուսի մասին, որ սկսած էր մկրտել ինք եւս, Յովհաննէս կ՛ըսէ. ինք պէտք է բարձրանայ եւ ես նսեմանամ։ Ահա այս է Խոնարհութեան ծայրագոյն աստիճանը, որ կրնայ մէկը ունենալ

 

Յիսուսի մկրտութեան սրբապատկեր

Յիսուսի մկրտութեան սրբապատկեր

Կիրակի 30 Ապրիլ 2017 Աշխարհամատրան Կիրակի (Յովհաննէս Բ 23 – Գ 12)

30/04/2017 09:44

Նիկոդեմոս փարիսեցին անոնցմէ էր որոնք միշտ կը հակառակէին Յիսուսի դէմ եւ հետամուտ էին զինք հարցաքննելու որպէսզի բռնէին որեւէ յանցանքի մէջ, եւ ապա կարենային դատապարտել տալ զինք իրենց օրէնքներուն համաձայն։

Ո՞րն է Մեծագոյն Պատուիրանը

Ո՞րն է Մեծագոյն Պատուիրանը

Կիրակի 2 Ապրիլ 2017 Զ. Կիրակի Քառասնորդաց­։

02/04/2017 09:35

Կը հարցնեն իրեն թէ ո՞րն է մեծագոյն պատուիրանը։ Ամէնքը շատ լաւ գիտեն թէ մեծագոյն պատուիրանն է առաջինը, այսինքն բոլոր սրտով ու հոգւով պաշտել միակ Աստուածը։ 

 

Անիրաւ դատաւորին առակը

Անիրաւ դատաւորին առակը

Կիրակի 26 Մարտ 2017 - Ե. Կիրակի Քառասնորդաց

25/03/2017 13:11

Սիրելի հաւատացեալ, Յիսուս քեզմէ կը խնդրէ այսօր որ ուշադրութիւն դարձնես քու հոգւոյդ եւ ջանաս գոհացում տալ անոր պահանջքներուն, աղօթելով Տիրոջ եւ աղաղակդ բարձրացնելով առ Աստուած որ քեզ լիացնէ իր առատ շնորհքներով. Ամէն։