Ընկերային ցանցեր:

RSS:

Ռատիօ Վատիկան

Քահանայապետի եւ Եկեղեցւոյ ձայնը աշխարհի հետ երկխօսութեան մէջ

Լեզու:

Աւետարան

Աւետարան

Աւետարան

Կիրակի 6 Օգոստոս 2017 - Բարեկենդան Սուրբ Աստուածածնի

06/08/2017 20:27

Քրիստոս բժիշկն է հոգիներու. Ան նախ կը փնտռէ մեղաւորները, այն անձերը որոնք մերժուած են ընկերութենէն, անոնք որ տուն չունին եւ դուրսերը կ՛ապրին, անոնք որ չափազանց աղքատ են եւ չունին մէկը որ հետաքրքրուի իրենցմով:

 

Բարի Հովիւը

Բարի Հովիւը

Կիրակի 30 Յուլիս 2017 Առաջին Կիրակի Վարդավառէն ետք

29/07/2017 10:14

Մեր մանկութեան օրերուն` մեզի յաճախ կը բաժնէին Յիսուսի, Աստուածամօր եւ կամ սուրբերու պատկերներ. Անոնցմէ մին միշտ տպաւորած է զիս, Յիսուս որ իր ուսը առած է ոչխար մը, կ՛երթայ դէպի փարախը. Այդ բարեպաշտ նկարին անունն էր Բարի Հովիւը.

 

Յիսուս առաքեալներուն հետ

Յիսուս առաքեալներուն հետ

Կիրակի 9 Յուլիս 2017. Ե Կիրակի Պենտեկոստէի (Մատթէոս 13, 24-30)

08/07/2017 12:40

«Թողուցէք որ երկուքը միասին աճին».  ընդհանրապէս քրիստոնեայ շրջանակները այս առակը, ցորենի եւ որոմի, կը մեկնաբանեն որպէս բարի եւ չար մարդոց միասին կենակցութիւնը։ Իբրեւ թէ Յիսուս ըսած ըլլար որ թողուցէք որ բարի եւ չար մարդիկը միասին ապրին. Դատաստանի օրը` Տէրը պիտի զատէ զիրենք։

 

Աւետարանական խորհրդածութիւն

Աւետարանական խորհրդածութիւն

Կիրակի 28 Մայիս 2017 Է. Կիրակի Յինանց (Յովհաննէս ԺԲ. 12-24)

28/05/2017 09:42

Ինչպէս որ ցորենի հատիկը պէտք է թաղուի հողին տակ որպէսզի նոր կեանք արտադրէ եւ ծնունդ տայ նոր հատիկներու, նոյնպէս ալ մարդ` որպէսզի պտղաբեր դառնայ, հարկ է որ թաղուի հողին տակ, ինքզինք մոռնայ, իր անձը ատէ ու կորսնցնէ, որպէսզի կարենայ ծաղկիլ...

 

Յիսուս մեր հովիւն է

Յիսուս մեր հովիւն է

Կիրակի 21 Մայիս 2017 - Զ. Կիրակի Յինանց (Յովհաննէս Ժ. 1-10)

21/05/2017 08:54

Յիսուս ինքզինք կը կոչէ հովիւ ոչխարներու փարախին, եւ այս նմանութեամբ ան կ՛ուզէ ցոյց տալ թէ ինք կը հովուէ քրիստոնեայ ժողովուրդը եւ միեւնոյն ատեն կը տածէ անոնց վրայ իր բարերար իշխանութիւնն ու հովանաւորութիւնը։