Ընկերային ցանցեր:

RSS:

Ռատիօ Վատիկան

Քահանայապետի եւ Եկեղեցւոյ ձայնը աշխարհի հետ երկխօսութեան մէջ

Լեզու:

Աւետարան

Կիրակնրօեայ խորհրդածութիւն

Կիրակնրօեայ խորհրդածութիւն

Կիրակի 18 Փետրուար 2018 -Բ. Կիրակի Քառասնորդաց

18/02/2018 09:16

Յիսուս աշխարհ եկած է առաքելութեան մը համար։ Ան կ՛ուզէ հասկցնել մարդկութեան թէ Օրէնքը տառացիօրէն գործադրելով չէ որ կրնայ մէկը փրկութեան հասնիլ, այլ ներքին փոփոխութիւն մը հարկաւոր է ամէն մարդու համար։

 

Յիսուս կը փորձուի սատանայէն

Յիսուս կը փորձուի սատանայէն

Կիրակի 11 Փետրուար 2018 - Բարեկենդան

11/02/2018 10:12

Ապաշխարանք, աղօթք, ներողամտութիւն (Մատթէոս 6, 1-21) - Ահա կը սկսինք վաղը Քառասնորդաց շրջանը, որ իր յատուկ նկարագիրը կը դրոշմէ աշխարհի բոլոր քրիստոնեաներուն վրայ։

 

Սուրբ Գիրքի պատկեր

Սուրբ Գիրքի պատկեր

Կիրակի 21 Յունուար 2018 Առաջին կիրակի Առաջաւորի

21/01/2018 10:41

Յիսուս է այս դրուագին հերոսը, որ օգնութեան կը հասնի իր նաւաբեկեալ առաքեալներուն, որոնք, սաստիկ վախցած` բնութեան ուժերուն դիմաց, իրեն կը դիմեն թախանձագին. Տէր փրկէ մեզ այս ահաւոր վտանգէն։

 

Օրը քանի՞ անգամ հարկ է ներել իր ընկերոջ՚

Օրը քանի՞ անգամ հարկ է ներել իր ընկերոջ՚

Կիրակի 17 Դեկտկմբեր 2017 - Հինգերորդ Կիրակի Յիսնակաց (Ղուկաս 17, 1-10)

17/12/2017 09:38

Եղբայրսիրութիւնը Քրիստոսի բերած նոր Օրէնքին հիմն է այս աշխարհի վրայ. Այլեւս մարդը պիտի չդատուի իր աղօթասիրութեան կամ իր աստուածպաշտութեան աստիճանին համաձայն, այլ իր ընկերոջ մատուցած իր ծառայութիւններուն համեմատ։ 

 

Յիսուս կը քարոզէ

Յիսուս կը քարոզէ

Կիրակի 3 Դեկտեմբեր 2017 - Երրորդ Կիրակի Յիսնակաց

03/12/2017 08:56

  Ապաշխարանքը կ՛ենթադրէ զոհողութիւն, իսկ զոհողութիւնը յառաջ կու գայ սէրէն. Եթէ մեծ է մեր սէրը Աստուծոյ հանդէպ, մեր ապաշխարանքն ալ կրնայ շատ մեծ արդիւնքներու հասնիլ. 

 

Յիսուս Առաքեալներուն հետ

Յիսուս Առաքեալներուն հետ

Կիրակի 19 Նոյեմբեր 2017 Առաջին Կիրակի Յիսնակաց Աղօթքի ուժը (Ղուկաս 11, 1-13)

19/11/2017 12:02

Հայր մեր աղօթքին մէջ` զոր Յիսուս կը սորվեցնէ առաքեալներուն, երկու բաժին կայ. Առաջինը` փառաբանութիւնն է Աստուծոյ եւ երկրորդը կը բաղկանայ մեր խնդրանքներէն Աստուծմէ։ Յիսուս այսպէսով կ՛ուզէ սորվեցնել մեզի թէ կարելի չէ խնդրել առանց նախապէս փառք եւ պատիւ մատուցանելու Աստուծոյ։