Ընկերային ցանցեր:

RSS:

Ռատիօ Վատիկան

Քահանայապետի եւ Եկեղեցւոյ ձայնը աշխարհի հետ երկխօսութեան մէջ

Լեզու:

Եկեղեցի \ Եկեղեցին հայկական

Ուշադրութիւն ընենք այսօրուայ փորձութիւններուն

Յիսուսի սրբապատկեր - RV

27/02/2018 10:00

Յաճախ կը հարցնենք թէ ի՞նչ է փորձութիւնը: Աստուծմէ կու գայ թէ՞ սատանայէն : Ոչ ոք զերծ է փորձութենէն : Ինչպէս որ յատկութիւններ եւ տկարութիւններ ունինք, նոյնպէս ալ տարբեր տեսակի փորձութիւններ ունինք :

Աստուած չի փափաքիր բարին պարտադրել, այլ Ան կ'ուզէ որ մարդս ազատ ըլլայ: Որոշ բաներու փորձութիւնը լաւ է : Բացի Տիրոջմէ, ոջ ոք գիտէ թէ մարդուն հոգին ինչ ստացած է իր Արարիչէն : Սակայն փորձութիւնը զայն կը ցուցաբերէ՝ հասկնալու համար մեր թշուառութիւնը, եւ փառք տալու այն բարիքներուն զոր փորձութիւնը մեզ կը բացայայտէ :

Ոմանք սուտ կը խօսին կամ կը գողնան, իսկ ուրիշներ ծխախոտի կամ խմիչքի փորձութեան կ'ենթարկուին :

Աստուած մարդը չի փորձեր, ոչ ալ չարին փորձութեան կ'ենթարկէ, այլ՝, ընդհակառակն, Ան կը փափաքի մեզ չարէն ազատել : Մենք Տիրոջմէ կը խնդրենք որ մեզի չ'արտօնէ մեղքին ճամբան բռնել : Մենք «մարմինին եւ հոգիին» պայքարին կռուախնձորն ենք : Այս պահանջքը հոգիէն կը խնդրէ պայքար եւ զօրութիւն : Սուրբ Հոգին մեզի կ'օգնէ որ ընտրենք մեր փորձութիւնները՝ անհրաժեշտ մեր ներքին անձին ճանաչման :

Փորձութիւնը քննութիւն մըն է որ հաւատացեալին կամքը կը քննէ :

Սատանային անուններէն մին փորձիչ է եւ անոր նպատակը հաւատացեալը Աստուծմէ հեռացնել  է :

Աստուած փորձութիւն կ'արտօնէ որովհետեւ ան քննութիւն մըն է որ կ'ամրացնէ Քրիստոնեայ իր հաւատքը : Սակայն, միաժամանակ, Աստուած կը ստուգէ փորձութիւնները եւ կարելիութիւնները կու տայ զանոնք յաղթահարելու : Աստուած փորձութիւնը չի ջնջեր, այլ մեզի կարողութիւնը կու տայ որ անոր չենթարկուինք :

Ի'նչ ենել երբ փորձութեան ենթարկուինք :

         Ա. Դուք ձեզի հարցումներ հարցուցէք, եւ նախքան որ գործէք, նկատի ունեցէք հետեւեալ պատասխանները . «Եթէ այս փորձութեան ենթարկուիմ, ի՞նչ են անմիջական եւ ապագայ հետեւանքները ինձ եւ շրջանակիս համար : Արդեօ՞ք պատրաստ եմ գինը վճառելու : Լաւագոյն միջոց մը կա՞յ կարիքին պատասխանելու համար » :

         Բ. Գտէք ձեր տկար մարզերը : Մեզմէ իւրաքանչիւրը ունի նուազագոյնը մէկ տկարութիւն, եւ եթէ անվստահ էք ձեր տկարութենէն, Աստուծմէ խնդրեցէք որ ձեզի օգնէ զայն յայտնաբերելու :

         Գ. Երեւակայացէք ձեր յաղթանակը : Շատ յաճախ  պարտութեանկը պատրաստտուինք՝ վախնալով որ պիտի զիջենք : Հաւատքը զօրութիւնը ունի նախատեսելու դրական կացութիւններ :

         Դ. Բարեկամի շնորհակալ եղէք : Յիսուսասէր եւ գաղտնապահ քոյր մը կամ եղբայր մը ընտրեցէք որ ձեզի կը սատարէ եւ կը հարցնէ . «Այսօր կարողութիւնը ունի՞ս փորձութեան չզիջելու» : Սփոփիչ է երբ բարեկամ մը ունիք որ ձեզմով կը հետաքրքրուի եւ գիտէ թէ ուր կը գտնուիք կամ ինչ կ'ընէք : Եթէ ամէն օր հաշիւ պիտի ներկայացնէիք անձի մը, Աստուած այդ անձը պիտի օգտագործէ որ ձեզ քաջալերէ :

         Ե. Օրուան ընթացքին պահ մը տրամադրեցէք  աղօթելու եւ խոկալու համար ըլլայ առաւօտը, կէսօրէ կամ երեկոյեան, այնքան ատեն որ Աստուծոյ հետ խորհրդակցութեան ժամանակ կու տաք : Այս մտերմիկ րոպէներուն՝ կարելիութիւնը ունիք ձեր սիրտը բանալու Աստուծոյ որ ձեզի ուժ կու տայ, ձեր հոգին կը վերակենդանացնէ եւ ձեր ուշադրութիւնը դէպի լաւը կ'ուղղէ :

         Զ. Սորվեցէք Սուրբ  Հոգիէն կախում ունենալ : Այնքան ատեն որ չէք հասկնար թէ ինչպէս ձեր մէջ ապրող մխիթարիչը կը գործէ՝ ձեզի ոյժ եւ կարողութիւն տալու համար, ձեր բոլոր ջանքերը փորձութեան ընդդիմանալու կախում պիտի շարունակէք ձախողիլ : Սակայն, եթէ կ'ուզէք չարին ընդդիմանալ՝ ձեր պաշտպանութիւնը զօրացուցէք՝ հաւատալով Սուրբ Հոգիին կարողութեան եւ պիտի յաղթէք :

Փորձութիւնը դրդում մըն է որպէսզի գերազանցենք սահմանները զոր Աստուած սահմանած է մեր բնական փափաքները գոհացնելու համար : Մեր իմաստութեան պակասը մեզ դիւրութեամբ մեղքի կ'ենթարկէ :

 

† Հայր Գէորգ Եպս. Ասատուրեան

           Օգնական Եպիսկոպոս

  Պէյրութի Հայ Կաթողիկէ Թեմին

 

  

27/02/2018 10:00