Ընկերային ցանցեր:

RSS:

Ռատիօ Վատիկան

Քահանայապետի եւ Եկեղեցւոյ ձայնը աշխարհի հետ երկխօսութեան մէջ

Լեզու:

Վատիկան \ Միջոցառումներ

Քառասնորդացի խորհրդածութիւնները Վատիկանի Ռետեմթորէս մաթեր մատրան մէջ։

Ռետեմթորէս մաթեր մատուռը - OSS_ROM

23/02/2018 08:37

(Ռատիօ Վատիկան) «Լեցուեցէք մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Հոգիով (Հռոմ 13, 14), քրիստոնէական սրբութիւնը Պօղոսեան յորդորին մէջ»։ Այս է այս տարուայ՝ Վատիկանի Ռետեմթորէս մաթեր մատրան մէջ կայանալիք քառասնորդացի շաբաթական խորհրդածութիւններու գլխաւոր նիւթը, զոր ընտրած է Քահաայապետական Տան քարոզիչը՝ հայր Ռանիերօ Քանթալամեսսան որ Քառասնորդացի այս շրջանին ամէն մէկ ուրբաթ օր առաւօտեան ինին պիտի վառէ խորհրդածութիւնները։

Վատիկանեան Բ  տիեզերական ժողովը ճշգրիտ տեղեկութիւններ տուած է քրիստոնէական սրբութեան մասին «Սրբութիւնը կատարեալ միութիւնն է Քրիստոսի հետ»։ Սուրբ Պօղոս իր գրութիւններուն մէջ ցոյց կու տայ այդ սրբութեան ձգտելու ուղին, յատկապէս  Հռոմէացիներուն ուղղած իր նամակին մէջ «12-15 գլուխներ»։ Քառասնորդացի խորհրդութիւններու ընթացքին շեշտը պիտի դրուի սրբութեան կարեւոր յատկութիւններու վրայ, որոնք այսօր կը կոչենք  քրիստոնէական առաքինութիւններ եւ նոր կտակարանը կը սահմանէ որպէս  Սուրբ Հոգւոյն պարգեւներ։

23/02/2018 08:37