Ընկերային ցանցեր:

RSS:

Ռատիօ Վատիկան

Քահանայապետի եւ Եկեղեցւոյ ձայնը աշխարհի հետ երկխօսութեան մէջ

Լեզու:

Եկեղեցի \ Եկեղեցին հայկական

Կիրակի 28 Յունուար 2018, Հոգին է կենդանարարը մարդուն մէջ. (Յովհաննէս Զ. 22-38)

Սուրբ Հաղորդութիւն

28/01/2018 08:30

Մարդ միայն հացով չ՛ապրիր, ըսած է Յիսուս իր առաքեալներուն, երբ անոնք զինք տեսան Սամարիոյ ջրհորին մօտ` սամարացի կնոջ մը հետ խօսակցութեան միջոցին։ Յիսուս կը կերակրուի այնպիսի հացով մը որ նիւթական չէ. որով բնական հացը կը կշտացնէ որովայնը մի քանի ժամուան համար, սակայն մարդս դարձեալ կ՛անօթենայ. Օրուան մէջ առ նուազն երեք անգամ ճաշի կը նստինք եւ ասիկա բնական կը գտնենք, որովհետեւ մեր մարմնի պահանջքին համաձայն կ՛ընթանանք։ Իսկ մարդը միայն մարմնէ՞ կը բաղկանայ։  

Հոգին է կենդանարար եւ էական մարդկային կեանքին մէջ. Ան է որ մեզ կ՛անցնէ  մահուընէ ալ անդինն եւ կը հասցնէ յաւիտենականութեան. Սակայն հոգին եւս պէտք ունի սնունդի, եթէ ոչ` կը սպառի ու մեր կեանքէն աներեւոյթ կ՛ըլլայ, մեզ թողլով վատ եւ անել վիճակի մը մէջ։ Իսկ հոգւոյ կերակուրը ի՞նչն է. Արդեօք խանութներ կա՞ն որոնք հոգւոյ կերակուր կը վաճառեն։ Ոչ, հոգւոյ կերակուրը Աստուծոյ խօսքն է, մեր հաղոր-դակցութիւնն է Աստուծոյ Որդիին հետ։

Ասոր համար է որ Քրիստոս կը խօսի ճշմարիտ հացին մասին, որ, նիւթական չըլլա-լով` կը մնայ անսպառ, այսինքն թէ այդ հացէն ճաշակողը միանգամ ընդ միշտ  կը կշտանայ եւ այլեւս պէտք չունենար ուրիշ կերակուրի։

Ինչպէ՞ս կարելի է այդ հացն ստանալ. Ամէն օր, եկեղեցիներու խորաններուն վրայ, վարդապետները կը պատրաստեն այդ հացը եւ կը բաժնեն ժողովուրդին։ Ամէն պատա-րագի ընթացքին` այդ հացը կը գոյանայ վարդապետի խօսքերուն ազդեցութեամբ եւ կու գայ կերակրելու Աստուծոյ քաղցն ու ծարաւը զգացող հոգիները։

Շատ բնական կը թուի մեզի որ մարդ մը իր բոլոր կեանքը աշխատի որպէսզի իր ամենօրեայ հացը կարենայ ճարել, որպէսզի ինք եւ իր ընտանիքը կարենան հանգիստ կերպով ապրիլ։ Ինչու՞ ուրեմն բնական չենք գտներ երբ մարդ իր հոգեկան հացը ճարելու համար, եկեղեցի կը յաճախէ, իր առօրեայ աղօթքները կը կատարէ եւ, հետեւելով աստ-ուածային արտակարգ կոչումի մը, ամէն ինչ կը թողու, հետեւելու համար անվերապա-հօրէն Քրիստոսի, զայն որպէս իր միակ տէրը խոստովանելով։

Քրիստոս աւելի մեծ է Մովսէսէն, քանի Մովսէս պարզապէս հնազանդեցաւ Աստու-ծոյ մէկ հրամանին եւ կերակրեց իրեն հետեւող ժողովուրդը անապատին մէջ։ Քրիստոս ինք նոյն Աստուծոյ Միածին Որդին է, որ իր իշխանութեամբ կը պարգեւէ երկնաւոր հացը եւ կը խոստանայ որ անկէ կերողը յաւիտեան պիտի ապրի։ Սուրբ հաղորդութիւնը որ կը բաշխուի սուրբ պատարագի ընթացքին` Քրիստոսի կենդանի մարմինն ու արիւնն է, որով ան կեանք կու տայ բոլոր իր հաւատացեալներուն։

Այն անձը որ կամաւոր կերպով կը զրկէ ինքզինք այս երկնաւոր հացէն, կը մնայ հոգեպէս անօթի եւ երբեք յագեցում չզգար իր կեանքի ընթացքին։ Նաեւ այն անձը որ անարժանաբար կը մօտենայ ու կը ճաշակէ այդ հացէն, նոյնպէս կը դատապարտէ ինքզինք յաւիտենական կորստեան։ Որովհետեւ` ինչպէս մեր ձեռքերը կը լուանք ճաշի նստելէ առաջ` նոյնպէս ալ մեր հոգիները լուալու ենք ամէն մեղքերէն, արժանաւո-րապէս հաղորդութեան մերձենալու համար։

Սիրելի հաւատացեալներ, չզրկենք մենք մեզ այսպիսի մեծ շնորհքէ մը, բայց նաեւ մեր սրտերը մաքրելով, զանոնք արժանի դարձնենք այս մեծ շնորհքին. Ամէն։

Հայր Յովսէփ Քէլէկեան

28/01/2018 08:30