Ընկերային ցանցեր:

RSS:

Ռատիօ Վատիկան

Քահանայապետի եւ Եկեղեցւոյ ձայնը աշխարհի հետ երկխօսութեան մէջ

Լեզու:

Եկեղեցի \ Եկեղեցական

Հայ եկեղեցին եւ հայ երիտասարդը դէմ առ դէմ

Արարատ լեռը

13/12/2017 09:39

Հարցուցա՞ծ Են  Խաղաղութեան Իշխանին

 Աշխարհի քաղաքական կեանքը վառօդի համատարած հոտերով, անկասկած մտահոգութիւն կը պատճառէ խաղաղ բնակչութեան, որ իր գլուխը թաքցնելու եւ ընտանիքը ապահովելու մասին խորհելով, նոր անորոշութիւններով, պատմութեան հսկայ ժամացոյցին դիմաց կանգնած է սա պահուն:
Իսկ քրիստոնեայ աշխարհը, յատկապէս Միջին Արեւելեան ապահովական խնդիրներու բորբ վառարանին մէջ, ամրակուռ յոյսերով կը դիմաւորէ աշխարհի Փրկչին Սուրբ Ծնունդը, որուն երկնառաք գլխաւոր առաքելութիւնը մարդոց միջեւ հաճութիւն եւ Աստուծոյ հետ հաշտութիւն հաստատելն էր:
Պատերազմական ներկայ դրութիւնը հնոցի նման ամէն վայրկեան աշխարհի այս կամ այն անկիւնին մէջ բռնկելու հակամէտ, անդիմադրելի կրակի բոցերուն մէջ կը հալեցնէ կեանքը հարիւր հազարաւորներու, որոնց շարքերուն մէջ բացառութիւն չե՛ն կազմեր բազմահազար մանուկներ, որոնք խո՜ր փափաք ունէին ապրելու կեանքը, իրենց անպարփակելի երազներով եւ աստուածատուր բոլոր բարիքներով:
Քաղաքական ղեկավարներու աշխատելաոճը իր երեւցող եւ չերեւցող երեսներով, շատ հաւանականօրէն խորհրդակցութիւններու միջոցաւ կ՛առաջնորդուի: Որովհետեւ լուրերու տեսանիւթերուն մէջ երեւցող քաղաքական դէմքերէն զատ, քուլիսներու ետին միշտ կը գտնուին չերեւցող կարեւոր անձնաւորութիւններ, որոնց խորհրդատուութեամբ յառաջ կը տարուին ազգային եւ միջազգային բանակցութիւնները: Ուրեմն մարդիկ առանձին չե՛ն որոշեր տուեալ երկրի եւ ընդհանրապէս աշխարհի ճակատագիրը: Անոնք միշտ խորհրդակցաբար յառաջ կը տանին իրենց երկրի եւ դրացի թէ հեռաւոր երկիրներու հետ բոլոր մակարդակներու յարաբերութիւնները, որոնք կը թէժանան ճգնաժամային պահերուն:
Անցեալին, թագաւորներու աստուածային ծագման կը հաւատային հպատակ ժողովուրդի լայն խաւերը, հլու կամակատարութեամբ գործադրելով անոնց կողմէ տրուած բոլոր տեսակի հրահանգները, նոյնիսկ եթէ ատոնք իրենց տեսակէտով սխալ կը համարուէին: Աստուածային ծագում ունեցող իրենց արքան ու իշխանը, կամ ցեղապետն ու տոհմի ղեկավարը անպայման իր հրահանգին վաւերացումը ստացած կ՛ըլլար աստուածներէն, մնայուն յարաբերութեան մէջ ըլլալով անոնց հետ:
Յատկապէս միաստուածեան կրօնքներու բարոյական սկզբունքները, մարդկային պատմութիւնը դէպի խաղաղութիւն առաջնորդելու սկզբունքը կը դաւանին իբրեւ ուղեցոյց իրենց գոյութեան: Բաղձալի այդ խաղաղութեան մէջ նաեւ կ՛երեւի փրկութիւնը համայն մարդկութեան: Աշխարհի կրօնքներն ու քաղաքական ղեկավարները իրենց առած որոշումներուն վաւերականութեան մասին հարցուցա՞ծ են արդեօք  Խաղաղութեան Իշխանին…
Միեւնոյն երկրի քաղաքացիներուն միջեւ հակառակութիւն ու ատելութիւն, կրօնական խտրականութիւն, ահաբեկչութիւն եւ սպանութիւն սերմանողները հարցուցա՞ծ են Խաղաղութեան Իշխանին կարծիքը, իրենց մահասփիւռ ծրագիրները գործադրելէ առաջ: Բնականաբար՝ ո՛չ:

Որովհետեւ Խաղաղութեան Իշխանին առաքելութիւնը իր Ծննդեան աւետիսը տուող հրեշտակներուն կողմէ յայտնուեցաւ, իբրեւ մարդկանց միջեւ հաճութիւն հաստատելու անձնազոհ նուիրաբերում:
Եթէ աշխարհի իշխանները հարցնէին Խաղաղութեան Իշխանին եւ ունենային Անոր տեսակէտը, այսօր աշխարհի մէջ տեղի ունեցող արիւնահեղութիւններուն, սպանութիւններուն, ահաբեկչութիւններուն, ոճիրներուն եւ եղբայրասպան բոլոր տեսակի կռիւներուն մէկ տոկոսն անգամ տեղի չէր ունենար:
Նախանձը, ատելութիւնը, ոխն ու քէնը, աթոռ յափշտակելու անյագ մոլուցքը եւ ուրիշները իրենց յարգուած դիրքերէն վար առնելու քրքջախառն նենգամտութիւնը, գործընկերը հարուածելու եւ անոր բաժինը կորզելու վատութիւնը, մէկուն բարձր կարողութիւնը չմարսելով՝ անոր բացակայութենէն օգտուելով զայն բամբասելու ծիծաղելի փոքրոգութիւնը եւ դեռ ի՜նչ-ի՜նչ չարամիտ հնարքները, վստահաբար առա՛նց Խաղաղութեան Իշխանի տեսակէտին որոշուող ու մութի մէջ գործադրուող արարքներ են: Այդ ձեռքերուն վրայէն արիւնը երբեք պիտի չի՛ լուացուի, եթէ դարձի գալով չապաշխարեն եւ Խաղաղութեան Իշխանին չհպատակին անոնք:
Աշխարհի գահավէժ ընթացքը կասեցնելու եւ մարդը դէպի Աստուած առաջնորդելու համար ծնաւ Յիսուս: Ան իր ականջը միշտ կը խոնարհեցնէ մարդկութեան, որպէսզի իբրեւ Խաղաղութեան Իշխան լուծում բերէ անոնց խնդիրներուն ու ցաւերուն: Ըսելիք ունի՞ս Խաղաղութեան նորածին Իշխանին…

 

 

13/12/2017 09:39