Ընկերային ցանցեր:

RSS:

Ռատիօ Վատիկան

Քահանայապետի եւ Եկեղեցւոյ ձայնը աշխարհի հետ երկխօսութեան մէջ

Լեզու:

Եկեղեցի \ Եկեղեցին հայկական

Ծիսական գիտելիքներ Դ. Շաբաթ Զկնի Պենտեկոստէի ( 2 – 9 Յուլիս 2017)։

Ծիսական առարկաներ

03/07/2017 18:14

Հոգեգալստեան չորրորդ շաբաթը, լի է ՜՜հայ սուրբերու տօնակատարութիւններով՝՝  ինչ որ կը բազմացնէ հայկական աւանդութիւններու հանդէպ մեր սէրն ու փարումը։

Կիրակի օրուայ` Սուրբ Աւետարանին մէջ կը կարդանք ՜՜ Յովնան Մարգարէի՝՝ դէպքը, որ կը ներկայացուի Յիսուսի կողմանէ որպէս նշան իր պանծալի յարութեան։ Յովնանի քարոզութիւնը իր փրկարար ազդեցութիւնն ունեցաւ Նինուէի ժողովուրդին վրայ եւ անոնք դարձի եկան։ Սակայն գալիք սերունդները պիտի ընդունի՞ն արդեօք Մարդու Որդիի փառաւոր նշանը։

Երկուշաբթի 3 Յուլիսին,  տօնն է Մեծն Սուրբ Ներսէս Հայրապետին։ Ներսէս թոռնորդին էր Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորչի. Ան կաթողիկոս եղաւ 353 թուին, Արշակ Բ. Հայոց թագաւորի ինչպէս նաեւ բոլոր իշխաններու փափաքին վրայ։ Նախապէս ան թագաւորի գլխաւոր քարտուղարն էր եւ ինքն է որ, թագաւորի անունով` Կ.Պոլսոյ մէջ, կնքեց հայ­ հռովմէական դաշինքը։

Կեսարիայէն ստացաւ իր օծումը եւ Հայաստան դառնալով` գումարեց առաջին եկեղեցական ժողովը Աշտիշատի մէջ, 354 թուին։ Ան իրագործեց բարեսիրական եւ շինարարական բազմաթիւ ձեռնարկներ. Բացաւ հիւանդանոցներ, ծերանոցներ, դպրոցներ եւ մանաւանդ` վանքեր, դաստիարակելու համար հայ կղերականները։ Վախճանեցաւ 373 թուին։

Տօնն է նաեւ Խադ եպիսկոպոսին, որ նոյն շրջանին եղած է կարեւոր առաջնորդներէն մին, աջակից Ներսէս Մեծն Կաթողիկոսի իր բարեսիրական գործունէութիւններուն մէջ։

Երեքշաբթի 4  Յուլիսին, տօնն է Դանիէլ Մարգարէին եւ երեք երիտասարդներուն որոնք հնոցին մէջէն ողջ առողջ ելան եւ կ՛աղօթէին հրեշտակին հետ։ Երեք երիտասարդ հրեաներուն անուններն են Սեդրակ, Միսաք եւ Յաբեթ. Այս անունները ընդհանրապէս միշտ գործածական եղած են Հայերու մօտ, իսկ անոնց պատմութիւնը կը նորոգուի ամէն ճրագալոյցին, Զատկուայ թէ Ծննդեան։ Մերժելով երկրպագել Ասորեստանի Նաբուգոդոնոդոր թագաւորի արձանին, անոնք դատապարտուեցան բորբոքեալ հնոցի մէջ նետուելու. Սակայն բոցերը հեռացան իրենց քովէն եւ անոնք անվնաս կերպով շրջագայեցան կրակի հնոցին մէջ։ Ասոր վրայ թագաւորը զիրենք ազատ արձակեց եւ խոստացաւ յարգել Հրեաներու Աստուածը։

Հինգշաբթի՝ 6 Յուլիսին, տօնն է թարգմանչաց Մեսրոպ Մաշտոցի, Սահակ Կաթողիկոսի եւ բոլոր 75 թարգմանիչներուն։ Կարեւոր տօնակատարութիւն մըն է հայ ծէսին համար։

Թարգմանիչները հանդիսացան երկրորդ լուսաւորիչները հայ ազգին. Անոնք է որ տարածեցին, հայերէն լեզուին հետ, քրիստոնէական հաւատքը երկրի ամէնէն հեռաւոր գաւառներուն մէջ իսկ։ Թարգմանիչները երկրորդ տօնակատարութիւն մըն ալ ունին հոկտեմբեր ամսոյն մէջ, ասոր համար հոկտեմբերը նուիրուած է, հայ ծիսական աւանդութեամբ՝ մեր թարգմանիչ սուրբ հայրերուն։

Շաբաթ օրը՝ 8 Յուլիսին, դարձեալ կը վերադառնանք հին կտակարանին, յիշատակելու համար Զաքարիա մարգարէն, որ վերջինն էր մարգարէական դասուն։ Յիսուս կը վկայէ անոր մասին թէ ինչպէս իր իսկ ժողովուրդը զինք սպաննեց տաճարին մէջ , զոհ մատուցած պահուն։ Իր հետ կը տօնուի նաեւ Ոնոփրիոս սուրբ ճգնաւորը, որ Եգիպտոսի անապատին նշանաւոր միայնակեացներէն մին էր եւ որ ապրեցաւ իր բոլոր կեանքը (60 տարի) խրճիթի մը մէջ, արմաւենիի մը շուքին տակ։

Կիրակի 9 Յուլիսը՝  Ե. Կիրակին է զկնի Պենտեկոստէի։

03/07/2017 18:14